www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo pracy   »   Urlopy   »   Dni wolne na poszukiwanie pracy.

redakcja 04 lutego 2011 Dni wolne na poszukiwanie pracy.Co mówią przepisy ?

Z dyspozycji  zawartej w art.  37 K.p. wynika, że w okresie  dwutygodniowego wypowiedzenia umowy  o pracę dokonanego przez pracodawcę, pracownikowi przysługuje zwolnienie na poszukiwanie  pracy,  z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Wymiar zwolnienia wynosi 2 dni robocze w okresie dwutygodniowego i jednomiesięcznego. wypowiedzenia. W przypadku trzymiesięcznego wypowiedzenia oraz  jego skrócenia  na podstawie  art. 36[1] par. 1 K.p. pracownik ma prawo do niniejszego zwolnienia w  wymiarze 3 dni roboczych. Co istotne, powyższe prawo do płatnego  zwolnienia  nie  jest uzależnione od wymiaru czasu pracy.

Dni wolne na poszukiwanie pracy są udzielane na pisemny wniosek pracownika. Mogą być wykorzystane przez  niego oddzielnie  (np. po jednym dniu  w różnych terminach) lub łącznie. Prawo do dni wolnych, w przypadku niewykorzystania  ich przez pracownika  w okresie  wypowiedzenia z uwagi na brak podstaw prawnych nie przekształca się  w prawo do ekwiwalentu pieniężnego. Co ważne, pracodawca nie ma obowiązku  informować pracownika o jego uprawnieniu.

Jakich umów o pracę dotyczy niniejszy przepis?

Niniejsze uprawnienie obejmuje wypowiadanie przez pracodawcę tych umów o pracę, które mogą być rozwiązane z zachowaniem co najmniej dwutygodniowego okresu wypowiedzenia.

Czy pracownik może sam sobie udzielić zwolnienia na poszukiwanie pracy?

Pracodawca nie powinien odmawiać pracownikowi zwolnienia na poszukiwanie pracy. Może jedynie zasugerować  zmianę  jego  terminu.  Pracownik po złożeniu wniosku  musi uzyskać  aprobatę pracodawcy i wtedy może  być nieobecny w pracy w dniach podanych we wniosku. Nie może   mieć miejsce sytuacja, w której pracownik składa pracodawcy wniosek  i nie czekając  na odpowiedź pracodawcy udaje się na zwolnienie. Zdaniem A. M. Świątkowskiego  takie zachowanie pracownika „(...) może zostać potraktowane przez pracodawcę  jako ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych i skutkować rozwiązaniem umowy o pracę  w trybie  art.  52  par. 1  pkt 1 KP” [Świątkowski , 2004, s. 231].

Prawo do wynagrodzenia za okres zwolnienia udzielonego na poszukiwanie pracy.

Za okres  zwolnienia  udzielonego  pracownikowi   na  podstawie  art. 37 K.p. pracownikowi należy się wynagrodzenie. Obliczone zostaje jak za urlop wypoczynkowy z tym, że brane są pod uwagę składniki wynagrodzenia  ustalane w wysokości przeciętnej  z miesiąca, w którym pracownik  korzystał  z niniejszego zwolnienia.

WAŻNE !
Jeżeli pracodawca prawidłowo udzielił pracownikowi  wspomnianych dni wolnych, lecz  nie  dokonał za nie zapłaty wynagrodzenia,  wtedy pracownik może wnieść pozew do  Sądu Rejonowego – Sądu pracy  o zaległą jego wypłatę. Jest to świadczenie  wynikające  ze stosunku pracy   i zgodnie  z  art.  291 par. 1 K.p. przedawnia się  po upływie  3 lat  od  jego wymagalności.


OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: poszukiwanie pracy dni wolne na poszukiwanie pracy
Ocena: 4,05
Redakcja portalu
Wszelkie błędy prosimy zgłaszać na adres kontakt@prawnik-online.eu. Zapraszamy do korzystania z serwisu !
PORADY: 1619    |    KOMENTARZE: 1    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC alimentów + pakiet wzorów alimentacyjnych
AUTOR: Wanda Książek Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres