www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo pracy   »   Urlopy   »   Dodatkowy urlop macierzyński

prawnik 07 listopada 2011 Dodatkowy urlop macierzyński

Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 180 par. 1 Kodeksu pracy wymiar urlopu macierzyńskiego wynosi: 1) 20 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie; 2) 31 tygodni w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie; 3) 33 tygodni w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie; 4) 35 tygodni w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie; 5) 37 tygodni w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie. AKTUALIZACJA:

 Wydłużony dodatkowy urlop macierzyński 2013 – dla kogo? przez jaki okres? w ilu częściach?

Od 1 stycznia 2010 r. novum w prawie pracy stanowi dodatkowy urlop macierzyński. Został  on wprowadzony  Ustawą  z dnia  6 grudnia  2008 r. o zmianie  ustawy  - Kodeks pracy oraz niektórych  innych  ustaw  (Dz.U.  z 2008 r. nr  237, poz.  1654). Na podstawie  art.182 [1] par. 2  K.p. będzie on udzielany jednorazowo, w wymiarze tygodnia lub jego wielokrotności, bezpośrednio po wykorzystaniu obligatoryjnego urlopu macierzyńskiego. Co ważne, przy udzielaniu  dodatkowego urlopu macierzyńskiego uwzględnia się  soboty, niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy.

Dodatkowy  urlop macierzyński  wprowadzany będzie  etapami. Od 1 stycznia  2010 r. oraz  od 1 stycznia 2011 r.   wynosi:

1) do 2 tygodni, w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie;
2) do 3 tygodni, w przypadku porodu mnogiego.

W  następnych latach wymiar dodatkowego urlopu macierzyńskiego będzie  dłuższy.

Wyniesie on:

1) W  2012  i w 2013 r;
- do 4 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie;
- do 6 tygodni – w przypadku porodu mnogiego.
2) Od 2014 r.;
- do 6 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie;
- do 8 tygodni – w przypadku porodu mnogiego.

Kto jest uprawniony do korzystania  z dodatkowego urlopu macierzyńskiego

Z dodatkowego urlopu macierzyńskiego może skorzystać pracownica – matka dziecka  lub po spełnieniu  ustawowych warunków  pracownik -  ojciec dziecka .

Ojciec dziecka  będzie mógł skorzystać z dodatkowego urlopu macierzyńskiego  w następujących przypadkach:
1) po wykorzystaniu przez matkę dziecka co najmniej 14 tygodni  urlopu macierzyńskiego  i rezygnacji z   pozostałej części  urlopu na rzecz ojca dziecka   lub
2) po wykorzystaniu  przez matkę dziecka całego  jej  podstawowego urlopu macierzyńskiego ( art. 180 par. 1 K.p.) i rezygnacji z  dodatkowego  urlopu na rzecz ojca dziecka.

Co  istotne, pracownik - ojciec wychowujący dziecko, który zamierza skorzystać z dodatkowego  urlopu macierzyńskiego  po wykorzystaniu przez matkę dziecka całego obligatoryjnego  urlopu  macierzyńskiego   -  w swoim wniosku musi  wskazać termin zakończenia  jej  urlopu macierzyńskiego. Nie może być bowiem  żadnej przerwy  pomiędzy tymi świadczeniami.

Na jakich zasadach udzielany  jest dodatkowy urlop macierzyński

Zgodnie  z art. 182[1]  par. 3  K.p. pracownica, która jest  uprawniona  do dodatkowego urlopu macierzyńskiego składa  pisemny wniosek do pracodawcy w terminie nie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu. Niniejszy  wniosek  pracownicy jest wiążący dla pracodawcy. Oznacza to, że pracodawca musi go uwzględnić.

Od 1 stycznia  2010 r. dodatkowy urlop macierzyński jest udzielany: 

1)  jednorazowo;

Przykład

Pracownica złożyła z 7 – dniowym wyprzedzeniem wniosek do pracodawcy o udzielenie jej dodatkowego urlopu macierzyńskiego w wymiarze  7 dni . Następnie  po trzech  dniach złożyła kolejny wniosek o udzielenie dalszych 7 dni.  Pracodawca  uwzględnił tylko  pierwszy wniosek pracownicy. W świetle  art. 182[1]  par. 2 K.p.  dodatkowy urlop macierzyński udzielany jest  jednorazowo. Jeżeli pracownica  urodziła  jedno dziecko przy jednym porodzie wówczas  może prosić o udzielenie jej  tygodnia lub 2 tygodni  tego  świadczenia. Nie może  jednak  składać ponownie wniosku uzupełniającego.

2) w wymiarze do 2 tygodni;

Przykład

Pracownik uprawniony do dodatkowego urlopu macierzyńskiego we wniosku do pracodawcy może prosić o udzielenie  mu  niniejszego urlopu w wymiarze maksymalnym do 2 tygodni przy urodzeniu jednego dziecka przy jednym porodzie lub 3 tygodni przy urodzeniu więcej niż jednego dziecka przy jednym porodzie.

3) bezpośrednio po wykorzystaniu   ustawowego  urlopu macierzyńskiego.

Przykład

Pracownica przebywająca na urlopie macierzyńskim do dnia 10 stycznia 2010 r. złożyła do pracodawcy wniosek o udzielenie jej dodatkowego urlopu macierzyńskiego od 11 do 24 stycznia 2010 r. (2 tygodnie). Pracodawca przyjął  wniosek. Dodatkowy urlop macierzyński  zostanie jej udzielony we wskazanym terminie bezpośrednio po zakończeniu urlopu ustawowego.

WAŻNE!

W przypadku, gdy uprawniony pracownik nie skorzysta  z fakultatywnej części urlopu macierzyńskiego bezpośrednio po zakończeniu obligatoryjnego  urlopu macierzyńskiego, wówczas niniejszy urlop przepada.  

Czy korzystanie z dodatkowego urlopu macierzyńskiego  będzie  można  połączyć z dotychczasową pracą?

Pracownica uprawniona do dodatkowego urlopu macierzyńskiego  będzie mogła łączyć powyższy urlop  z wykonywaniem pracy u swojego pracodawcy  „(…) w wymiarze nie wyższym niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy” (art. 182[1] par. 4 K.p.). W przypadku zainteresowania  pracownicy  możliwością  łączenia  dodatkowego urlopu macierzyńskiego  z wykonywaniem pracy u  pracodawcy, który udzielił jej takiego urlopu  należy napisać wniosek. Składa się go do pracodawcy w terminie nie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem wykonywania pracy. We wniosku musi ona  wskazać wymiar czasu pracy (np. 1/2 etatu) oraz okres , przez który  będzie  łączyć dodatkowy urlop macierzyński z wykonywaniem  dotychczasowej  pracy (art. 182[1] par. 5 K.p.). Wniosek  taki  jest dla pracodawcy wiążący. Po jego otrzymaniu  w myśl  art. 182[1] par. 4  K.p. uprawniony pracownik  przez część  dobowego wymiaru czasu pracy  będzie  wykonywał  swoją pracę, a  następnie  na pozostałą część dobowego wymiaru czasu pracy ma udzielony przez pracodawcę dodatkowy urlop macierzyński.

WAŻNE !

Pracownik, który    połączy    fakultatywny  urlop macierzyński z pracą na  1/2  etatu  u danego pracodawcy będzie podlegał  obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalno -  rentowym z obu tytułów.

Świadczenia w czasie dodatkowego urlopu macierzyńskiego

Za czas dodatkowego urlopu macierzyńskiego pracownikowi  przysługuje zasiłek macierzyński. Jest to świadczenie okresowe , przysługujące    osobie  ubezpieczonej, która w okresie ubezpieczenia urodziła dziecko. Na podstawie  art. 29 ust. 5 Ustawy z dnia  25 czerwca  1999 o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie  choroby i macierzyństwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 77, poz. 512) zasiłek macierzyński przysługuje przez okres  ustalony przepisami Kodeksu pracy jako m.in. okres urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego. Zasiłek macierzyński przysługuje w wysokości 100 % podstawy wymiaru zasiłku ( art. 31  ust. 1 ustawy). W przypadku, gdy  pracownik łączy  korzystanie z  dodatkowego urlopu macierzyńskiego oraz pracę  u pracodawcy  który mu go udzielił , wówczas wysokość zasiłku macierzyńskiego pomniejsza się proporcjonalnie do wymiaru czasu jego pracy.

Podstawa prawna:

- art. 180 par. 1 K.p.;   art. 182[1] K.p.;

- art. 29 ust. 5, - art. 31 ust. 1   Ustawy z dnia  25 czerwca  1999 o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie  choroby i macierzyństwa ( tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r, nr 77, poz. 512)

Stan prawny na 7 listopada 2011 roku

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: dodatkowy urlop macierzyński zmiany w prawie uprawnienia pracownika
Ocena: 3,22
Prawnik
PORADY: 1289    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC Rozwodu - poradnik rozwodowy
AUTOR: Wanda Książek; Mariusz Sząszor
3,00 zł
1