www.prawnik-online.eu   »   Tag: dokumenty kadrowe
TAG: dokumenty kadrowe
WYNIKÓW: 107
redaktor   |   22 czerwca 2013
Wniosek pracownika o udzielenie urlopu rodzicielskiego - wzór
Pracownica, która urodzi jedno dziecko przy jednym porodzie może wykorzystać 20 tygodni podstawowego urlopu macierzyńskiego ( art. 180 par. 1 pkt 1 K.p.), do 6 tygodni dodatkowego urlopu macierzyńskiego (art. 182[1] par. 1 K.p.)...
redaktor   |   20 czerwca 2013
Wniosek pracownika o udzielenie drugiej  części dodatkowego urlopu macierzyńskiego
Zgodnie z art. 182[1] par. 2 Kodeksu pracy na pisemny wniosek pracownika dodatkowy urlop macierzyński może zostać udzielony przez pracodawcę jednorazowo w wymiarze 6 tygodni lub w dwóch częściach w wymiarze tygodnia lub jego...
redaktor   |   19 czerwca 2013
Wniosek pracownika o udzielenie pierwszej części dodatkowego urlopu macierzyńskiego
W świetle art. 182[1] par. 2 Kodeksu pracy dodatkowy urlop macierzyński udzielany jest jednorazowo albo w dwóch częściach, które przypadają bezpośrednio jedna po drugiej - w wymiarze tygodnia lub jego wielokrotności.
redaktor   |   19 czerwca 2013
Wniosek pracownika o udzielenie dodatkowego urlopu macierzyńskiego - wzór z objaśnieniem
Zgodnie z art. 182[1a]par. 1 Kodeksu pracy w celu skorzystania przez pracownika z urlopu rodzicielskiego wcześniej musi on wykorzystać dodatkowy urlop macierzyński.
redaktor   |   18 czerwca 2013
Wniosek o udzielenie uzupełniającej części dodatkowego urlopu macierzyńskiego
Ustawa z dnia 28 maja 2013 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2013 poz. 675) wprowadza urlop rodzicielski. Warunkiem, który uprawnia pracownika do skorzystania z tego urlopu jest wykorzystanie...
redaktor   |   22 listopada 2012
Rozwiązanie  przez pracownika umowy o pracę za siedmiodniowym uprzedzeniem - wzór
Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia za siedmiodniowym uprzedzeniem jest prawem pracownika, które wynika z treści art. 23 [1] par. 4 Kodeksu pracy. Ma ono związek z przejściem zakładu pracy lub jego części na innego...
redaktor   |   10 listopada 2012
Rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika bez wypowiedzenia - wzór (2)
W przypadku, gdy pracodawca zaniża pracownikowi wynagrodzenie za pracę lub nie wypłaca go wcale, pracownik może rozwiązać umowę w trybie art. 55 par. 1[1] Kodeksu pracy tj. bez zachowania okresu wypowiedzenia. Pracownik ocenia...
redaktor   |   10 listopada 2012
Rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika bez wypowiedzenia - wzór (1)
Na podstawie art. 55 par. 1 [1]1 Kodeksu pracy pracownik rozwiązać umowę o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia. Przepis ten zezwala na natychmiastowe rozwiązanie stosunku pracy w sytuacji, gdy pracodawca ciężko naruszył...

Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC alimentów + pakiet wzorów alimentacyjnych
AUTOR: Wanda Książek Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres