www.prawnik-online.eu   »   Tag: dokumenty kadrowe
TAG: dokumenty kadrowe
WYNIKÓW: 107
redaktor   |   09 listopada 2012
Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron - wzór odpowiedzi na ofertę pracownika
Pracodawca może przyjąć lub odrzucić ofertę pracownika dotyczącą rozwiązania umowy o pracę w drodze porozumienia stron. Poniżej znajdą Państwo odpowiedż pracodawcy na ofertę pracownika.
redaktor   |   09 listopada 2012
Oferta pracownika w sprawie rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron - wzór
Na podstawie art. 30 par. 1 pkt 1 Kodeksu pracy każda umowa o pracę może zostać rozwiązana w uzgodnionym terminie na mocy porozumienia stron. W świetle wyroku SN z dnia 4 pażdziernika 2000 r., I PKN 58/00, wystąpienie przez...
redaktor   |   07 listopada 2012
Zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia - wzór
Zwolnienie pracownika w okresie wypowiedzenia z obowiązku świadczenia pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia nie jest uregulowane w przepisach Kodeksu pracy. Pracodawcy mogą stosować je wyjątkowo wobec zwalnianej kadry...
redaktor   |   06 listopada 2012
Oferta pracownika w sprawie ustalenia wcześniejszego terminu wypowiedzenia umowy o pracę - wzór
Ustalenie w trybie art. 36 par. 6 Kodeksu pracy wcześniejszego terminu wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony dokonanego przez pracodawcę lub pracownika wymaga zawarcia porozumienia (czynność prawna dwustronna)....
redaktor   |   04 listopada 2012
Porozumienie o skróceniu okresu wypowiedzenia bezterminowej umowy o pracę - wzór z objaśnieniem
Zgodnie z art. 36 par. 6 Kodeksu pracy po dokonaniu wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony pracodawca i pracownik mogą ustalić wcześniejszy termin rozwiązania umowy. Jest to niezależne od tego, która strona...
redaktor   |   04 listopada 2012
Wypowiedzenie umowy o pracę z zastosowaniem skróconego okresu wypowiedzenia - wzór pomocniczy
Na podstawie art. 36[1] par.1 Kodeksu pracy pracodawca może bez zgody pracownika skrócić okres wypowiedzenia bezterminowej umowy o pracę z okresu trzymiesięcznego maksymalnie do jednomiesięcznego. Poniżej znajdą Państwo wzór...
redaktor   |   03 listopada 2012
Rozwiązanie przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia - wzór pomocniczy (2)
Poniżej znajdą Państwo wzór pomocniczy rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia z przyczyn niezawinionych przez pracownika ( art. 53 par. 1 K.p.).
redaktor   |   03 listopada 2012
Rozwiązanie bezterminowej umowy o pracę za wypowiedzeniem - wzór pomocniczy
Z artykułu 30 par. 4 Kodeksu pracy wynika, że w oświadczeniu pracodawcy dotyczącym wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony powinna być podana przyczyna wypowiedzenia. Potwierdza to wyrok SN z dnia 10 maja...

Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC Rozwodu - poradnik rozwodowy
AUTOR: Wanda Książek; Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres