www.prawnik-online.eu   »   Tag: kodeks wykroczeń
TAG: kodeks wykroczeń
WYNIKÓW: 22
redaktor   |   07 kwietnia 2012
Tradycja i prawo
Święta Wielkanocne, to głównie czas odpoczynku, rodzinnych spotkań, ale także tradycja ?lanego poniedziałku?.
redakcja   |   15 stycznia 2012
Kodeks wykroczeń ? ustawa z dnia 20 maja 1971 r.
Kodeks wykroczeń ? ustawa z dnia 20 maja 1971 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 109, poz. 756) ? reguluje podstawowe zasady odpowiedzialności oraz zasady wymiaru kar i środków karnych za czyny zabronione, nie będące jednak przestępstwami;...
prawnik   |   14 stycznia 2012
KODEKS WYKROCZEŃ - SPIS TREŚCI
Kodeks wykroczeń ? ustawa z dnia 20 maja 1971 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 109, poz. 756) ? reguluje podstawowe zasady odpowiedzialności oraz zasady wymiaru kar i środków karnych za czyny zabronione, nie będące jednak przestępstwami.
prawnik   |   14 stycznia 2012
Rozdział I Zasady odpowiedzialności
Art. 1. § 1. Odpowiedzialności za wykroczenie podlega ten tylko, kto popełnia czyn społecznie szkodliwy, zabroniony przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia pod groźbą kary aresztu, ograniczenia wolności, grzywny...
prawnik   |   14 stycznia 2012
Rozdział II Kary, środki karne i zasady ich wymiaru
Art. 18. Karami są: 1) areszt; 2) ograniczenie wolności; 3) grzywna; 4) nagana. Art. 19. Kara aresztu trwa najkrócej 5, najdłużej 30 dni; wymierza się ją w dniach.
prawnik   |   14 stycznia 2012
Rozdział III Zastosowanie środków oddziaływania wychowawczego
Art. 40. Art. 41. W stosunku do sprawcy czynu można poprzestać na zastosowaniu pouczenia, zwróceniu uwagi, ostrzeżeniu lub na zastosowaniu innych środków oddziaływania wychowawczego.
prawnik   |   14 stycznia 2012
Rozdział IV Warunkowe zawieszenie kary aresztu
Art. 42. § 1. Wykonanie kary aresztu można warunkowo zawiesić, jeżeli ze względu na okoliczności popełnienia wykroczenia, właściwości i warunki osobiste sprawcy oraz jego zachowanie się po popełnieniu wykroczenia należy...
prawnik   |   14 stycznia 2012
Rozdział V Przedawnienie orzekania, wykonania kary oraz zatarcie ukarania
Art. 45. § 1. Karalność wykroczenia ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynął rok; jeżeli w tym okresie wszczęto postępowanie, karalność wykroczenia ustaje z upływem 2 lat od popełnienia czynu.

Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC alimentów + pakiet wzorów alimentacyjnych
AUTOR: Wanda Książek Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres