www.prawnik-online.eu   »   Tag: kodeks wykroczeń
TAG: kodeks wykroczeń
WYNIKÓW: 22
prawnik   |   14 stycznia 2012
Rozdział XIV Wykroczenia przeciwko mieniu
Art. 119. § 1. Kto kradnie lub przywłaszcza sobie cudzą rzecz ruchomą, jeżeli jej wartość nie przekracza 250 złotych,podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. § 2. Usiłowanie, podżeganie i pomocnictwo są...
prawnik   |   14 stycznia 2012
Rozdział XV Wykroczenia przeciwko interesom konsumentów
Art. 132. Art. 133. § 1. Kto nabywa w celu odprzedaży z zyskiem bilety wstępu na imprezy artystyczne, rozrywkowe lub sportowe albo kto bilety takie sprzedaje z zyskiem,podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny....
prawnik   |   14 stycznia 2012
Rozdział XVI Wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej
Art. 140. Kto publicznie dopuszcza się nieobyczajnego wybryku,podlega karze aresztu, ograniczenia wolności, grzywny do 1 500 złotych albo karze nagany.
prawnik   |   14 stycznia 2012
Rozdział XVII Wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego
Art. 143. § 1. Kto ze złośliwości lub swawoli utrudnia lub uniemożliwia korzystanie z urządzeń przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności uszkadza lub usuwa przyrząd alarmowy, instalację oświetleniową, zegar,...
prawnik   |   14 stycznia 2012
Rozdział XVIII Wykroczenia przeciwko obowiązkowi ewidencji
Art. 146. § 1. Kto nie dopełnia w terminie obowiązku zgłoszenia w urzędzie stanu cywilnego faktu urodzenia lub zgonu, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany.
prawnik   |   14 stycznia 2012
Rozdział XIX Szkodnictwo leśne, polne i ogrodowe
Art. 148. § 1. Kto: 1) dokonuje w nienależącym do niego lesie wyrębu gałęzi, korzeni lub krzewów, niszczy je lub uszkadza albo karczuje pniaki, 2) zabiera z nienależącego do niego lasu wyrąbane gałęzie, korzenie lub krzewy...

Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC alimentów + pakiet wzorów alimentacyjnych
AUTOR: Wanda Książek Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres