www.prawnik-online.eu   »   Tag: KPC
TAG: KPC
WYNIKÓW: 158
prawnik   |   17 listopada 2011
Rozdział 1. Przepisy ogólne
Art. 4791. § 1. Przepisy niniejszego działu stosuje się w sprawach ze stosunków cywilnych między przedsiębiorcami, w zakresie prowadzonej przez nich działalności gospodarczej (sprawy gospodarcze). Zaprzestanie prowadzenia...
prawnik   |   17 listopada 2011
Rozdział 2. Postępowanie w sprawach z zakresu ochrony konkurencji
Art. 47928. § 1. Sąd Okręgowy w Warszawie - sąd ochrony konkurencji i konsumentów jest właściwy w sprawach: 1) odwołań od decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zwanego w przepisach niniejszego...
prawnik   |   17 listopada 2011
Rozdział 3 Postępowanie w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone
Art. 47936. Sprawy o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone należą do właściwości Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu ochrony konkurencji i konsumentów. Art. 47937. W sprawach rozpoznawanych według przepisów...
prawnik   |   17 listopada 2011
Rozdział 4. Postępowanie w sprawach z zakresu regulacji energetyki
Art. 47946. Sąd Okręgowy w Warszawie - sąd ochrony konkurencji i konsumentów jest właściwy w sprawach: 1) odwołań od decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zwanego w przepisach niniejszego rozdziału ?Prezesem...
prawnik   |   17 listopada 2011
Rozdział 5. Postępowanie w sprawach z zakresu regulacji telekomunikacji i poczty
Art. 47957. Sąd Okręgowy w Warszawie - sąd ochrony konkurencji i konsumentów jest właściwy w sprawach: 1) odwołań od decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zwanego w przepisach niniejszego rozdziału ?Prezesem...
prawnik   |   17 listopada 2011
Rozdział 6. Postępowanie w sprawach z zakresu regulacji transportu kolejowego
Art. 47968. Sąd Okręgowy w Warszawie - sąd ochrony konkurencji i konsumentów jest właściwy w sprawach: 1) odwołań od decyzji Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, zwanego w przepisach niniejszego rozdziału ?Prezesem...
prawnik   |   17 listopada 2011
Rozdział 1. Przepisy ogólne
Art. 480. Art. 481. Art. 482. Art. 483. Art. 484.
prawnik   |   17 listopada 2011
Rozdział 2. Postępowanie nakazowe
Art. 4841. § 1. Postępowanie nakazowe należy do właściwości sądów rejonowych i okręgowych. § 2. Sąd rozpoznaje sprawę w postępowaniu nakazowym na pisemny wniosek powoda zgłoszony w pozwie. § 3. Rozpoznanie sprawy...

Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC alimentów + pakiet wzorów alimentacyjnych
AUTOR: Wanda Książek Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres