www.prawnik-online.eu   »   Szkolenia   »   Krajowe zasady rachunkowości budżetowej obowiązujące w roku 2012 beneficjentów oraz władzę wdrażającą programy europejskie,instytucje: zarządzające, pośredniczące, audytu, certyfikujące i instytucje pośredniczące w certyfikacji

LexisNexis 25 kwietnia 2012 Krajowe zasady rachunkowości budżetowej obowiązujące w roku 2012 beneficjentów oraz władzę wdrażającą programy europejskie,instytucje: zarządzające, pośredniczące, audytu, certyfikujące i instytucje pośredniczące w certyfikacji

Szczegółowy program szkolenia:

 1. Główne założenia nowej ustawy o finansach publicznych i ustawy wprowadzającej ustawę o finansach publicznych – wyodrębnienie budżetu środków europejskich.
 2. Zasady wykonywania budżetu środków europejskich – środki europejskie i zlecenie płatności.
 3. Zasady wykonywania budżetu państwa – środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.
 4. Ustawa budżetowa a uchwała budżetowa jednostki samorządu terytorialnego i zasady jej wykonywania.
 5. Problemy związane z tworzeniem wyodrębnionego systemu ewidencji księgowej środków europejskich w świetle obowiązków wynikających z artykułu 60 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 - krajowe standardy rachunkowości budżetowej obowiązujące w roku 2012.
 6. Nadrzędne zasady rachunkowości budżetowej i ich znaczenie praktyczne oraz zasady wyceny aktywów i pasywów obowiązujące w roku 2012.
 7. Specyfika rachunkowości organu finansowego (budżetu) i rachunkowości jednostki wykonującej budżet oraz organu podatkowego oraz ich wzajemne powiązania w roku 2012.
 8. Pojęcie polityki rachunkowości w jednostkach sektora finansów publicznych – dostosowanie polityki rachunkowości do ewidencji księgowej środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi oraz środków europejskich w świetle zmian rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 roku.
 9. Księgi rachunkowe – charakterystyka dokumentacji w zakresie organizacji systemu rachunkowości w jednostkach budżetowych i pozabudżetowych i ich specyfika oraz typowe błędy związane z wyodrębnianiem ksiąg zadania/projektu.
 10. Zasady rachunkowości środków budżetu państwa i ich wpływ na księgowe ustalenie wyniku wykonania budżetu państwa.
 11. Zasady rachunkowości środków europejskich i ich wpływ na księgowe ustalenie wyniku wykonania budżetu środków europejskich.
 12. Zasady rachunkowości gmin, powiatów, województw i ich wpływ na księgowe ustalenie wyniku wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
 13. Zasady rachunkowości jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych i państwowych funduszy celowych, w tym funduszu pracy i ich wpływ na księgowe ustalenie wyniku finansowego.
 14. Zmiana zasad funkcjonowania rachunku bankowego obsługującego projekt – rozwiązanie dylematu konta obsługującego projekt w roku 2012.
 15. Wzory księgowań i zasady ewidencji księgowej wkładu krajowego i zlecenia płatności w urzędach marszałkowskich (księgi organu i księgi urzędu) jako IP i jako beneficjentów.
 16. Wzory księgowań i zasady ewidencji księgowej wkładu krajowego i zlecenia płatności w jednostce organizacyjnej samorządu województwa, np. WUP (księgi budżetu i funduszu) jako IP i jako beneficjenta.
 17. Wzory księgowań i zasady ewidencji księgowej wkładu krajowego i zlecenia płatności w Urzędach Centralnych i Ministerstwach,  w państwowych jednostkach budżetowych jako IP i jako beneficjentów.
 18. Wzory księgowań i zasady ewidencji księgowej wkładu krajowego i zlecenia płatności u beneficjenta, w jednostce samorządu terytorialnego i w jednostce organizacyjnej jednostki samorządu terytorialnego, np. w urzędzie gminy i miasta, w szkole, w OPS, itd..
 19. Zasady wykazywania środków europejskich oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w sprawozdawczości finansowej, a obowiązek zatwierdzania i badania sprawozdań finansowych w województwach samorządowych oraz w JST pow.150 tys. mieszkańców.
 20. Zasady sporządzania sprawozdawczości budżetowej w zakresie budżetu państwa i budżetu środków europejskich, a zasady sporządzania sprawozdawczości budżetowej w zakresie budżetu jednostek samorządu terytorialnego - zakres stosowania czwartej cyfry klasyfikacji budżetowej.
 21. Zasady sporządzania sprawozdawczości budżetowej w układzie zadań w zakresie budżetu państwa i budżetu środków europejskich.
 22. Odpowiedzi na pytania oraz kontrowersje związanie z błędnym używaniem pieczęci urzędowej numeru NIP osoby prawnej przez urzędy gmin, starostwa powiatowe, urzędy marszałkowskie funkcjonujące jako jednostki budżetowe jednostki samorządu terytorialnego.
OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: szkolenia LexisNexis finanse publiczne Tomasz Wojtania
Ocena: 3,11
Marta Ciach
Szanowni Państwo, LexisNexis oferuje szereg kompleksowych rozwiązań pomagających tworzyć, prowadzić i rozwijać kancelarie i firmy. Dzięki wiedzy i doświadczeniu zdobytym w ciągu wielu lat LexisNexis oferuje Państwu wysokiej jakości szkolenia prowadzone przez praktyków z sektorów: prawa, finansów, nieruchomości, energetyki, farmacji, telekomunikacji i HR. Szkolenia to inwestycja w ludzi, forma doskonalenia umiejętności, podnoszenia wiedzy i kwalifikacji zawodowych w wielu obszarach. Dlatego też misją LexisNexis jest umożliwienie Państwu zdobywania wiedzy niezbędnej do prawidłowej realizacji zadań, które stoją przed Państwem. Szkolenia LexisNexis prowadzone są przez wysokiej jakości specjalistów, co daje Państwu gwarancję pozyskania profesjonalnej i praktycznej wiedzy.Tematyka naszych szkoleń otwartych dotyczy przepisów w tych obszarach prawa, które są strategiczne dla każdej firmy. Szkolenia LexisNexis umożliwiają spotykanie się z przedstawicielami różnych firm, z różnych regionów kraju, co sprzyja wymianie doświadczeń. Mają zatem Państwo możliwość wymiany informacji i spojrzenia na własną firmę z perspektywy osób pracujących na podobnych stanowiskach oraz spotykających się z podobnymi problemami w innych firmach.
PORADY: 53    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
 • Wykwalifikowani prawnicy
  i adwokaci
 • Zrozumiały język
 • Bezpłatne pytania dodatkowe
 • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC Rozwodu - poradnik rozwodowy
AUTOR: Wanda Książek; Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres