www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo podatkowe   »   Inne   »   Odpowiedzialność za wystawienie faktury

redakcja 19 listopada 2020 Odpowiedzialność za wystawienie faktury

Dlatego nie może być wystawiana dowolnie, ale koniecznie zgodnie z zasadami ustalonymi przez ustawodawcę, w tym przede wszystkim w ustawie z dnia 11 marca 2004 r., o podatku od towarów i usług (Dz.U.2020.106 tj. z dnia 2020.01.23), zwaną dalej "ustawą o VAT". Jakie konsekwencje może ponieść podatnik za błędny w dokumencie faktury VAT? W przypadku błędnego wystawienia faktury, podatnik powinien zastanowić się nad trzema rodzajami odpowiedzialności. Po pierwsze podatkowej, po drugie karnej skarbowej, po trzecie karnej.

Odpowiedzialność podatkowa / finansowa

W zakresie odpowiedzialności podatkowej, zgodnie z art. 108 ustawy o VAT, w przypadku jeżeli podatnik wystawi fakturę VAT ze zbyt wysokim wskazaniem podatku, to zgodnie z bym błędnym wykazanym podatkiem - powinien go opłacić.

Wyciąg z przepisów (ustawa o VAT):

Art.  108.  [Zasada podatku wykazanego w fakturze]

1.  W przypadku gdy osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna wystawi fakturę, w której wykaże kwotę podatku, jest obowiązana do jego zapłaty.

2.  Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio, w przypadku gdy podatnik wystawi fakturę, w której wykaże kwotę podatku wyższą od kwoty podatku należnego.

3.  W przypadku, o którym mowa w art. 43 ust. 12a, do zapłaty podatku jest obowiązana organizacja pożytku publicznego.

4.  (uchylony).

Należy również zauważyć, że ustawodawca nakazuje dokumentowanie rzeczywistego obrotu. Zgodnie z przepisami art. 88 ust. 3a, faktury wystawione przez podmioty nieistniejące, czy obejmujące czynności, które nie zostały dokonane lub podają kwoty niezgodne z rzeczywistością, nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego.


Odpowiedzialność karnoskarbowa

Drugim rodzajem odpowiedzialności, której może podlegać podatnik, w przypadku błędów w wystawionej fakturze VAT, jest odpowiedzialność karnoskarbowa. W tym przypadku, podstawowych uregulowań podatnik powinien szukać w ustawie z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (Dz.U.2020.19 t.j. z dnia 2020.01.08), zwanej dalej KKS.

Główne regulacje znalazły się w art. 62 KKS, który przewiduje różne rodzaje kar od grzywny, aż do kary pozbawienia wolności.

Wyciąg z przepisów (Kodeks Karny Skarbowy):

§  1.  Kto wbrew obowiązkowi nie wystawia faktury lub rachunku, wystawia je w sposób wadliwy albo odmawia ich wydania, podlega karze grzywny do 180 stawek dziennych.

§  2.  Kto fakturę lub rachunek wystawia w sposób nierzetelny albo takim dokumentem się posługuje,

podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od roku, albo obu tym karom łącznie.

§  2a.  Kto fakturę lub rachunek wystawia w sposób nierzetelny albo takim dokumentem się posługuje, a kwota podatku wynikająca z faktury albo suma kwot podatku wynikających z faktur jest małej wartości, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie.

Odpowiedzialność karna

Trzecim rodzajem odpowiedzialności, w przypadku nieprawidłowości w zakresie faktur, jest odpowiedzialność karna. Możliwa jest jednoczesna odpowiedzialność karna-skarbowa i karna. W tej kwestii uwagę powinny zwrócić przede wszystkim art. 270a i 271a, Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U.2019.1950 tj. z dnia 2019.10.14), zwanej dalej "Kodeks Karny", które przewidują kary grzywny, ograniczenia wolności oraz pozbawienia wolności nawet do 8 lat.

Wyciąg z przepisów (kodeks karny):

Art.  270.  [Fałszerstwo materialne]

§  1.  Kto, w celu użycia za autentyczny, podrabia lub przerabia dokument lub takiego dokumentu jako autentycznego używa, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Art.  270a.  [Fałszerstwo materialne faktur]

§  1.  Kto, w celu użycia za autentyczną, podrabia lub przerabia fakturę w zakresie okoliczności faktycznych mogących mieć znaczenie dla określenia wysokości należności publicznoprawnej lub jej zwrotu albo zwrotu innej należności o charakterze podatkowym lub takiej faktury jako autentycznej używa, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: VAT faktura
Ocena: 4,05
Redakcja portalu
Wszelkie błędy prosimy zgłaszać na adres kontakt@prawnik-online.eu. Zapraszamy do korzystania z serwisu !
PORADY: 1618    |    KOMENTARZE: 1    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC alimentów + pakiet wzorów alimentacyjnych
AUTOR: Wanda Książek Mariusz Sząszor
3,00 zł
1