www.prawnik-online.eu   »   Tag: odwołanie
TAG: odwołanie
WYNIKÓW: 19
redaktor   |   07 kwietnia 2014
Odwołanie od Orzeczenia  Powiatowego Zespołu d.s. Orzekania o Niepełnosprawności - wzór
Zgodnie z par. 16 ust 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz.U. Nr 139, poz. 1328) osoba zainteresowana...
redaktor   |   25 czerwca 2012
Wydłużenie okresu na złożenie odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę - czy jest możliwe?
Poniżej znajduje się odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej - z upoważnienia ministra - na interpelację nr 4590 z 2012 r. w sprawie wydłużenia okresu na złożenie odwołania do sądu pracy od...
prawnik   |   07 maja 2012
Wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od decyzji administracyjnej - wzór
Zgodnie z art. 58 k.p.a., w razie uchybienia terminu należy przywrócić termin na prośbę zainteresowanego, jeżeli uprawdopodobni, że uchybienie nastąpiło bez jego winy (§ 1). Prośbę o przywrócenie terminu należy wnieść w...
prawnik   |   07 maja 2012
Odwołanie od decyzji w sprawie wymeldowania - wzór
Zgodnie z art. 127 k.p.a., od decyzji wydanej w pierwszej instancji służy stronie odwołanie tylko do jednej instancji (§ 1). Właściwy do rozpatrzenia odwołania jest organ administracji publicznej wyższego stopnia, chyba że...
prawnik   |   07 maja 2012
Odwołanie od decyzji administracyjnej wydanej w pierwszej instancji - wzór
Zgodnie z art. 127 k.p.a., od decyzji wydanej w pierwszej instancji służy stronie odwołanie tylko do jednej instancji (§ 1). Właściwy do rozpatrzenia odwołania jest organ administracji publicznej wyższego stopnia, chyba że...
LexisNexis   |   25 kwietnia 2012
Prawo zamówień publicznych w instytucjach kultury
W dniu 14 czerwca br. w Warszawie odbędzie się szkolenie z zakresu prawa zamówień publicznych w instytucjach kultury. Szkolenie poprowadzi Pani Monika Maziarka.
redakcja   |   15 kwietnia 2012
Odwołanie od decyzji ZUS - wzór z uzasadnieniem i omówieniem
Poniżej wzór odwołania od decyzji ZUS w którym strona wnosi o uchylenie przedmiotowej decyzji i rozstrzygnięcie co do istoty sprawy, wezwanie na rozprawę świadków, dopuszczenie dowodu z dokumentów wskazanych w uzasadnieniu, na...
prawnik   |   12 marca 2012
Odwołanie pracownika od oceny okresowej - wzór
Wzór odwołania pracownika od oceny okresowej.

Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC alimentów + pakiet wzorów alimentacyjnych
AUTOR: Wanda Książek Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres