www.prawnik-online.eu   »   Własna firma   »   Księgowość   »   Formy opodatkowania   »   Ogólne zasady opodatkowania
ifirma - mała księgowość internetowa

redakcja 09 grudnia 2011 Ogólne zasady opodatkowania

Podatek PIT zapłacisz od faktycznie uzyskanego dochodu. Aby ustalić dochód, musisz od przychodu z działalności gospodarczej odjąć koszty jego uzyskania. Przychody i koszty musisz wykazywać w ewidencji, zwanej podatkową księgą przychodów i rozchodów lub w księgach rachunkowych, prowadzonych zgodnie z przepisami o rachunkowości. 

Uwaga!
Jeżeli będziesz kontynuował swoją działalność w następnym roku i w bieżącym roku twoje przychody wyniosą co najmniej równowartość 1 200 000 euro — będziesz obowiązany w następnym roku prowadzić księgi rachunkowe i na ich podstawie ustalać dochód do opodatkowania podatkiem PIT. W 2011 r. jest to obowiązkowe wówczas, gdy przychody w 2010 r. wyniosły co najmniej 4 784 400 zł. Od tak ustalonego dochodu obliczasz podatek według skali podatkowej.

Skala podatkowa na 2011 r.  
do 85 528- 18% minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr
ponad  85 528 - 14 839 zł 02 gr + 32% nadwyżki.

Roczna kwota zmniejszająca podatek  556 zł 02 gr
Roczny dochód niepowodujący  obowiązku zapłaty podatku 3091 zł

Pamiętaj!
O tym, że będziesz płacić podatek PIT według skali podatkowej, nie musisz zawiadamiać naczelnika urzędu skarbowego. Jeżeli jednak kontynuujesz swoją działalność, w poprzednim roku podatkowym byłeś opodatkowany w innej formie a chcesz od nowego roku być opodatkowany na ogólnych zasadach i opłacać podatek PIT według skali podatkowej, to musisz o tym poinformować właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Rozliczając się na zasadach ogólnych musisz samodzielnie obliczać miesięczną lub kwartalną zaliczkę na podatek i wpłacać ją do urzędu skarbowego, bez obowiązku składania deklaracji. Z kwartalnych zaliczek możesz skorzystać, jeżeli jesteś tzw. małym podatnikiem, a więc jeżeli twoje przychody ze sprzedaży wraz z podatkiem VAT nie przekroczyły w poprzednim roku podatkowym równowartości 1 200 000 euro, albo jeżeli rozpoczynasz działalność. Pamiętaj jednak, że według ustawy PIT — podatnikiem rozpoczynającym działalność jest podatnik, który w roku rozpoczęcia tej działalności, a także w okresie dwóch lat, licząc od końca roku poprzedzającego rok jej rozpoczęcia, nie prowadził działalności gospodarczej samodzielnie lub jako wspólnik spółki niemającej osobowości prawnej oraz działalności takiej nie prowadził małżonek tej osoby, jeżeli między małżonkami istniała w tym czasie wspólność majątkowa. Jeżeli chcesz kwartalnie wpłacać zaliczki, musisz zawiadomić w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o wyborze tej metody do 20 lutego roku podatkowego. W przypadku gdy rozpoczynasz prowadzenie działalności w trakcie roku podatkowego, powinieneś złożyć zawiadomienie w terminie do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia tej działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Zawiadomienie to dotyczy również następnych lat podatkowych, chyba że złożysz zawiadomienie o rezygnacji z tej metody.

Obowiązek wpłacania zaliczki przy opodatkowaniu według skali podatkowej powstaje dopiero od miesiąca, w którym dochód z działalności, pomniejszony o przysługujące odliczenia (m.in. zapłacone składki na ubezpieczenie społeczne), przekroczył kwotę określoną w skali podatkowej powodującą obowiązek zapłacenia podatku (w 2011 r. jest to 3091 zł). Po zakończeniu roku podatkowego musisz złożyć do urzędu skarbowego zeznanie podatkowe o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w terminie do 30 kwietnia roku następnego (PIT-36). W zeznaniu tym powinieneś wykazać i zsumować wszystkie osiągnięte przez ciebie dochody, które są opodatkowane według skali podatkowej, np. ze stosunku pracy, z emerytury, itp.

Uwaga!
Przy tej formie opodatkowania podatkiem PIT dochodu z działalności gospodarczej możesz rozliczyć się wspólnie z małżonkiem lub na zasadach przewidzianych dla osób samotnie wychowujących dzieci. Możesz też skorzystać z ulg podatkowych, np.: na dzieci, na Internet, rehabilitacyjnej, dla osób osiągających dochody za granicą

Źródło:  http://www.mf.gov.pl/_files_/podatki/broszury_informacyjne/wybor_opodat_2011_www.pdf

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: formy opodatkowania podatki
Ocena: 4,05
Redakcja portalu
Wszelkie błędy prosimy zgłaszać na adres kontakt@prawnik-online.eu. Zapraszamy do korzystania z serwisu !
PORADY: 1618    |    KOMENTARZE: 1    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC alimentów + pakiet wzorów alimentacyjnych
AUTOR: Wanda Książek Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres