www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo cywilne   »   Windykacja   »   Skarga (zażalenie) na czynności komornika – opłaty, formularz, terminy

redakcja 01 kwietnia 2021 Skarga (zażalenie) na czynności komornika – opłaty, formularz, terminy

Mogą ją złożyć nie tylko dłużnicy ale i wierzyciele.

Co to jest skarga na czynności komornika?

Skarga na czynności komornika to zażalenie składane m.in. przez dłużnika lub wierzyciela, w momencie, kiedy komornik w postępowaniu egzekucyjnym narusza przepisy o dochodzeniu należności.

Skarga na komornika jest ściśle określona w Kodeksie postępowania cywilnego (kpc), dokładnie w art. 767. Podstawa prawna zawarta w kpc precyzuje i określa zasady oraz wymagania dotyczące składania skargi.

Samo wniesienie skargi składa się do sądu rejonowego, a skarga jest rozpoznawana przez sąd właściwy ze względu na siedzibę kancelarii komornika. Skargę może wnieść nie tylko dłużnik, którego dotyczy egzekucja komornicza a także: prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, organizacja pozarządowa, sąd (lub inny organ), który żądał wszczęcia egzekucji.

W sporze z komornikiem warto skorzystać z pomocy pełnomocnika w postępowaniu egzekucyjnym, np. radcy prawnego Roberta Zawistowskiego.

Skarga na komornika - gotowy formularza

Skarga na czynności podejmowane przez komornika w czasie postępowania egzekucyjnego, musi mieć formę pisemną oraz spełniać wymagania pisma procesowego.

Od 2019 roku skarga na komornika jest składna na urzędowym formularzu, w którym określa się zaskarżoną czynność komornika lub czynność, której zaniechał, a także wniosek o zmianę, uchylenie lub dokonanie czynności wraz z uzasadnieniem.

Formularz skargi na czynności komornika jest dostępny za darmo na stronach internetowych Ministerstwa Sprawiedliwości oraz sądów powszechnych. Dodatkowo formularz można otrzymać w formie papierowej w sądach rejonowych, okręgowych oraz w kancelariach komorniczych.

Jak napisać i jak wypełnić skargę na czynności komornika? Przykładowe wzory wypełnionego i gotowego formularza w prosty sposób można znaleźć w internecie.

Gdzie złożyć skargę na komornika?

Gdzie wnosi się skargę na czynności komornika? Precyzuje to Paragraf 1 art. 767: „Na czynności komornika przysługuje skarga do sądu rejonowego, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. Dotyczy to także zaniechania przez komornika dokonania czynności”. Skargę rozpoznaje sąd właściwy ze względu na siedzibę kancelarii komornika.

Komornika można też pociągnąć do odpowiedzialności dyscyplinarnej do izby komorniczej. Ale taki wniosek może tylko złożyć, np. prezes sądu lub organy samorządu komorniczego. Skarga na czynności komornika do izby komorniczej nie jest dostępna dla dłużników, ale mogą oni wysłać taki wniosek/prośbę właśnie do prezesa sądu rejonowego lub do właściwej rady izby komorniczej, o skorzystanie z ich kompetencji i przysługujących im uprawnień, aby komornik odpowiadał przez izbom komorniczą.

Skarga na czynności komornika - termin

Skarga na czynności komornika posiada określony termin. Zażalenie można wnieść w terminie tygodnia od dnia dokonania czynności przez komornika.

Komornik w terminie trzech dni od dnia wniesienia skargi, musi sporządzić odpowiednie uzasadnienie zaskarżonej czynności (lub przyczyn jej zaniechania) i przekazuje je wraz ze skargą i aktami sprawy do właściwego sądu.

Ile czasu sąd rozpatruje skargę na komornika? Art. 7672 kpc określa sam termin rozpoznania skargi na czynności komornika. Sąd rozpoznaje ją w terminie tygodniowym od dnia jej wpływu do sądu, a gdy skarga zawiera braki formalne, które podlegają uzupełnieniu, w terminie tygodniowym od jej uzupełnienia.

Opłata od skargi na czynności komornika

Złożenie zażalenia na komornika wiąże się z niewielka opłatą. Koszt do 2019 roku wynosił 100 zł, ale w 2019 roku został obniżony o połowę. Opłata od skargi na czynności komornika wynosi 50 zł.

Warto podkreślić, że istnieje możliwość obciążenia komornika kosztami postępowania sądowego:

"W przypadku stwierdzenia oczywistego naruszenia prawa przez komornika, sąd uwzględniając skargę, stosownie do okoliczności, może go obciążyć kosztami postępowania wywołanego skargą. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie stronom oraz komornikowi".

Czy skarga na czynność komornika wstrzymuje egzekucję?

Dłużnik w postępowaniu egzekucyjnym często nie wie, czy skarga na czynności komornika wstrzymuje egzekucję? Jest to określone w art.  7672 kpc.

Wniesienie skargi nie wstrzymuje postępowania egzekucyjnego ani wykonania zaskarżonej czynności. Może się tak stać jedynie, kiedy sąd zawiesi postępowanie lub wstrzyma dokonanie czynności.

Jeśli sąd stwierdzi naruszenie przepisów prawa przez komornika, może obciążyć go kosztami postępowania wywołanego skargą.

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: skarga komornik dłużnik wierzyciel
Ocena: 4,05
Redakcja portalu
Wszelkie błędy prosimy zgłaszać na adres kontakt@prawnik-online.eu. Zapraszamy do korzystania z serwisu !
PORADY: 1619    |    KOMENTARZE: 1    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC alimentów + pakiet wzorów alimentacyjnych
AUTOR: Wanda Książek Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres