www.prawnik-online.eu   »   Tag: spadek
TAG: spadek
WYNIKÓW: 48
prawnik   |   26 października 2011
TYTUŁ V PRZYJĘCIE I ODRZUCENIE SPADKU
Art. 1012. Spadkobierca może bądź przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste), bądź przyjąć spadek z ograniczeniem tej odpowiedzialności (przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza), bądź...
prawnik   |   26 października 2011
TYTUŁ VI. STWIERDZENIE NABYCIA SPADKU, POŚWIADCZENIE DZIEDZICZENIA I OCHRONA SPADKOBIERCY
Art. 1025. § 1. Sąd na wniosek osoby mającej w tym interes stwierdza nabycie spadku przez spadkobiercę. Notariusz na zasadach określonych w przepisach odrębnych sporządza akt poświadczenia dziedziczenia § 2. Domniemywa się, że...
prawnik   |   26 października 2011
TYTUŁ VII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA DŁUGI SPADKOWE
Art. 1030. Do chwili przyjęcia spadku spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe tylko ze spadku. Od chwili przyjęcia spadku ponosi odpowiedzialność za te długi z całego swego majątku.Art. 1031. § 1. W razie...
prawnik   |   26 października 2011
TYTUŁ VIII. WSPÓLNOŚĆ MAJĄTKU SPADKOWEGO I DZIAŁ SPADKU
Art. 1035. Jeżeli spadek przypada kilku spadkobiercom, do wspólności majątku spadkowego oraz do działu spadku stosuje się odpowiednio przepisy o współwłasności w częściach ułamkowych z zachowaniem przepisów niniejszego...
prawnik   |   26 października 2011
TYTUŁ IX. UMOWY DOTYCZĄCE SPADKU
Art. 1047. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w tytule niniejszym umowa o spadek po osobie żyjącej jest nieważna. Art. 1048. Spadkobierca ustawowy może przez umowę z przyszłym spadkodawcą zrzec się dziedziczenia po nim....
redaktor   |   05 października 2011
Zapis oszczędności na wypadek śmierci
Artykuł 56 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe ( tekst ujednolicony: Dz.U. z 2002, nr 72, poz. 665 ) omija prawo spadkowe i zezwala na dokonanie dyspozycji odnośnie przekazania osobom bliskim zgromadzonych...
redaktor   |   26 września 2011
Zabezpieczenie małoletniego dziecka przed zobowiązaniami zmarłego
W czerwcu bieżącego roku zmarła moja mama. Nie pozostawiła po sobie testamentu. Wiem, że miała jakieś zobowiązania bankowe. Chcę razem z mężem odrzucić spadek po mamie. Mam jeszcze 8 letnią córkę. W jaki sposób mogę...
redaktor   |   22 września 2011
Co powinno zawierać oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku?
Osoba, która zostaje spadkobiercą po zmarłym nie ma prawnego obowiązku przyjęcia spadku. Na podstawie art. 1012 Kodeksu cywilnego (dalej: K.c.) spadkobierca może przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi...

Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC Rozwodu - poradnik rozwodowy
AUTOR: Wanda Książek; Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres