www.prawnik-online.eu   »   Tag: spadek
TAG: spadek
WYNIKÓW: 43
prawnik   |   27 października 2011
Rozdział I Przepisy ogólne
Rozdział I Przepisy ogólne Art. 941. Rozrządzić majątkiem na wypadek śmierci można jedynie przez testament. Art. 942. Testament może zawierać rozrządzenia tylko jednego spadkodawcy. Art. 943. Spadkodawca może w każdej...
prawnik   |   27 października 2011
Rozdział II Forma testamentu
Oddział 1 Testamenty zwykłe Art. 949. § 1. Spadkodawca może sporządzić testament w ten sposób, że napisze go w całości pismem ręcznym, podpisze i opatrzy datą. § 2. Jednakże brak daty nie pociąga za sobą nieważności...
prawnik   |   27 października 2011
Dział II. POWOŁANIE SPADKOBIERCY
Art. 959. Spadkodawca może powołać do całości lub części spadku jedną lub kilka osób. Art. 960. Jeżeli spadkodawca powołał do spadku lub do oznaczonej części spadku kilku spadkobierców, nie określając ich udziałów...
prawnik   |   26 października 2011
TYTUŁ V PRZYJĘCIE I ODRZUCENIE SPADKU
Art. 1012. Spadkobierca może bądź przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste), bądź przyjąć spadek z ograniczeniem tej odpowiedzialności (przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza), bądź...
prawnik   |   26 października 2011
TYTUŁ VI. STWIERDZENIE NABYCIA SPADKU, POŚWIADCZENIE DZIEDZICZENIA I OCHRONA SPADKOBIERCY
Art. 1025. § 1. Sąd na wniosek osoby mającej w tym interes stwierdza nabycie spadku przez spadkobiercę. Notariusz na zasadach określonych w przepisach odrębnych sporządza akt poświadczenia dziedziczenia § 2. Domniemywa się, że...
prawnik   |   26 października 2011
TYTUŁ VII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA DŁUGI SPADKOWE
Art. 1030. Do chwili przyjęcia spadku spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe tylko ze spadku. Od chwili przyjęcia spadku ponosi odpowiedzialność za te długi z całego swego majątku.Art. 1031. § 1. W razie...
prawnik   |   26 października 2011
TYTUŁ VIII. WSPÓLNOŚĆ MAJĄTKU SPADKOWEGO I DZIAŁ SPADKU
Art. 1035. Jeżeli spadek przypada kilku spadkobiercom, do wspólności majątku spadkowego oraz do działu spadku stosuje się odpowiednio przepisy o współwłasności w częściach ułamkowych z zachowaniem przepisów niniejszego...
prawnik   |   26 października 2011
TYTUŁ IX. UMOWY DOTYCZĄCE SPADKU
Art. 1047. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w tytule niniejszym umowa o spadek po osobie żyjącej jest nieważna. Art. 1048. Spadkobierca ustawowy może przez umowę z przyszłym spadkodawcą zrzec się dziedziczenia po nim....

Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC Rozwodu - poradnik rozwodowy
AUTOR: Wanda Książek; Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres