www.prawnik-online.eu   »   Tag: spadek
TAG: spadek
WYNIKÓW: 48
redakcja   |   23 grudnia 2011
Oświadczenie o przyjęciu spadku wprost - wzór
Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania. Brak oświadczenia spadkobiercy w powyższym terminie jest...
redakcja   |   23 grudnia 2011
Wniosek o dział spadku - wzór
W przypadku , gdy do dziedziczenia powołanych jest więcej niż 1 osoba powstaje wspólność prawa do spadku. W postanowieniu o stwierdzenie nabycia spadku sąd określa spadkobierców oraz udziały jakie im przysługują. Aby...
redaktor   |   22 listopada 2011
Odpowiedzialność dzieci za długi rodziców
Moja matka zaciągnęła kilka kredytów w różnych bankach i tych kredytów nie spłaca. Banki zaczęły wysyłać monity ponaglające spłatę kredytów, jeden z banków poprzez swojego agenta poinformował mnie ze kierują sprawę do...
redakcja   |   18 listopada 2011
Oświadczenie o uchyleniu się od skutków prawnych oświadczenia o przyjęciu spadku
Jeżeli oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku zostało złożone pod wpływem błędu lub groźby można przed sądem uchylić się od skutków prawnych takiego oświadczenia. spadkobierca powinien w takim wypadku...
prawnik   |   27 października 2011
TYTUŁ I. PRZEPISY OGÓLNE
Art. 922. § 1. Prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób stosownie do przepisów księgi niniejszej. § 2. Nie należą do spadku prawa i obowiązki zmarłego ściśle...
prawnik   |   27 października 2011
Rozdział I Przepisy ogólne
Rozdział I Przepisy ogólne Art. 941. Rozrządzić majątkiem na wypadek śmierci można jedynie przez testament. Art. 942. Testament może zawierać rozrządzenia tylko jednego spadkodawcy. Art. 943. Spadkodawca może w każdej...
prawnik   |   27 października 2011
Rozdział II Forma testamentu
Oddział 1 Testamenty zwykłe Art. 949. § 1. Spadkodawca może sporządzić testament w ten sposób, że napisze go w całości pismem ręcznym, podpisze i opatrzy datą. § 2. Jednakże brak daty nie pociąga za sobą nieważności...
prawnik   |   27 października 2011
Dział II. POWOŁANIE SPADKOBIERCY
Art. 959. Spadkodawca może powołać do całości lub części spadku jedną lub kilka osób. Art. 960. Jeżeli spadkodawca powołał do spadku lub do oznaczonej części spadku kilku spadkobierców, nie określając ich udziałów...

Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC Rozwodu - poradnik rozwodowy
AUTOR: Wanda Książek; Mariusz Sząszor
3,00 zł
1