www.prawnik-online.eu   »   Tag: system emerytalny
TAG: system emerytalny
WYNIKÓW: 11
redakcja   |   03 lutego 2011
System emerytalny w Polsce-ogólna charakterystyka
System emerytalny, który wprowadzono w 1999r. stworzony został na wzór rozwiązań, jakie zastosowały inne kraje, głównie Chile, Argentyna.
redakcja   |   02 lutego 2011
Pierwszy filar systemu emerytalnego.
Pierwszy filar systemu emerytalnego zarządzany jest przez zreformowany Zakład Ubezpieczeń Społecznych posiadający osobowość prawną. Dysponuje on dwoma funduszami: Funduszem Ubezpieczeń Społecznych oraz Funduszem Rezerwy...
redakcja   |   01 lutego 2011
Przyczyny przeprowadzenia reformy emerytalnej.
Wzrost liczby emerytów i rencistów, którym po 1991 roku przyznano świadczenia, przy jednoczesnym spadku zatrudnienia oraz wysokie obciążenie składkami na ubezpieczenie społeczne powodowały znaczne zwiększenie kosztów pracy,...
redakcja   |   01 lutego 2011
Podstawowe założenia nowego systemu emerytalnego.
Emerytura z ubezpieczenia społecznego ma na celu zabezpieczenie podstawowych potrzeb ubezpieczonego. Jest to podstawowa część zreformowanego prawa emerytalnego, określana mianem I filar.
redakcja   |   01 lutego 2011
Zasady nabywania prawa do emerytury.
Świadczenia z ubezpieczenia społecznego są efektem zajścia w życiu ubezpieczonego ryzyka, na wypadek których był objęty ubezpieczeniem. W zasadzie jednak samo zajście ryzyka nie wystarcza, muszą być dodatkowo spełnione...
redakcja   |   31 stycznia 2011
Pojęcie i charakter ubezpieczeń emerytalnych
Ubezpieczenia emerytalne stanowią największy i podstawowy filar ubezpieczeń społecznych. Stanowią jednocześnie część systemu zabezpieczenia społecznego organizowanego przez państwo.
redakcja   |   01 stycznia 2011
Zmiana otwartego funduszu emerytalnego.
W sytuacji, gdy uczestnik otwartego funduszu emerytalnego raz wybrał fundusz, nie oznacza to, że musi przez cały okres działalności zawodowej w nim pozostać. Ustawodawca dopuścił, bowiem możliwość migracji pomiędzy funduszami.
redakcja   |   21 grudnia 2010
Działalność lokacyjna w OFE.
Przedmiotem działalności otwartych funduszy emerytalnych jest gromadzenie środków pieniężnych i ich lokowanie z przeznaczeniem na wypłatę członkom funduszu po osiągnięciu wieku emerytalnego.[1]

Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC Rozwodu - poradnik rozwodowy
AUTOR: Wanda Książek; Mariusz Sząszor
3,00 zł
1