www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo pracy   »   Emerytury / OFE   »   Pojęcie i charakter ubezpieczeń emerytalnych

redakcja 31 stycznia 2011 Pojęcie i charakter ubezpieczeń emerytalnych

System emerytalny stanowi autonomiczny, wyodrębniony i dominujący podsystem w ramach ubezpieczeń społecznych, który ma za zadanie zapewnić określony poziom bezpieczeństwa finansowego po zakończeniu aktywności zawodowej.

W pewnym sensie możemy mówić o niezależności systemu emerytalnego, jednak jest nierozerwalną częścią ubezpieczeń społecznych.[1]

Na system ubezpieczeń społecznych składają się

1) ubezpieczenie emerytalne;
2) ubezpieczenia rentowe;
3) ubezpieczenie chorobowe;
4) ubezpieczenie z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.[2]

Prawo ubezpieczeń społecznych od początku modelowało się w spójności z prawem pracy. Działo się tak za sprawą faktu, że to pracownicy byli głównym obiektem ochrony ubezpieczeniowej. Jednak prawo ubezpieczeń społecznych jak i prawo emerytalne swym zakresem wykracza poza ramy prawa pracy. Stale rozszerza się rola prawa, które ma za zadanie zagwarantować sztywne i utrwalone zasady. Jest to spowodowane między innymi postępem technicznym, który pociąga za sobą coraz to nowe zagrożenia dla życia i zdrowia ludzkiego, a także przez niszczenie naturalnego środowiska człowieka, co sprawia wystąpienie licznych chorób i wzrost liczby inwalidów. Rozwój prawa ubezpieczeń społecznych z jednej strony bierze się z przeobrażania się otaczającego nas świata. Powstają coraz to nowe specjalizacje, instytucje, człowiek wkracza w płaszczyzny dotąd nieodkryte. Wywołuje to różnorodne potrzeby. Tym samym spotykamy się z podwyższonymi nadziejami różnorodnych grup społecznych, związanymi z obszarem bezpieczeństwa socjalnego.

Ubezpieczenia emerytalne to sfera, która ma swój własny przedmiot unormowań zawarty w wielu aktach prawnych. Brak w niej części ogólnej, nie jest ona skodyfikowana. Wskazanie samoistnych cech ubezpieczeń emerytalnych jest bardzo trudne. Łatwiej wskazać cechy charakterystyczne dla ubezpieczeń społecznych, a dopiero z nich wybrać te, które pasują do ubezpieczeń emerytalnych.[3]

J. Jończyk wymienia jedynie trzy zasady prawne wynikające z ustawy o s.u.s. mianowicie: zasadę powszechności ubezpieczeń społecznych, zasadę równego traktowania wszystkich ubezpieczonych oraz gwarantowania przez państwo wypłacalności świadczeń z ubezpieczeń społecznych.[4]

Zmianę, jaką możemy zauważyć w nowym systemie emerytalnym jest rozszerzenie znaczenia zasady wzajemności ubezpieczeniowej. Przywrócono pełną wzajemność rozumianą, jako ekwiwalentność składek i świadczeń- można stosować nazwę „ zasada ekwiwalentności ubezpieczeniowej”. Według J. Jończyka jest to jedna z najważniejszych zmian w prawie emerytalnym. Zasada ta występuje we wszystkich trzech filarach i nadaje całemu systemowi aktuarialny charakter i ustanawia indywidualizm ubezpieczeniowy.[5]

W Polsce mamy do czynienia z ubezpieczeniowym charakterem systemu emerytalnego. Świadczą o tym takie cechy jak: dożycie wieku emerytalnego, składkowy (repartycyjny lub repartycyjno-kapitałowy) sposób finansowania świadczeń, powszechność ubezpieczenia, konieczność podlegania ubezpieczeniu, zagwarantowanie przez państwo wypłaty świadczeń i ich waloryzacja, zapewnienie minimum dochodu na starość (podwyższenie świadczenia do kwoty emerytury najniższej), podmiotowe prawo do emerytury w razie ziszczenia się ryzyka dożycia wieku emerytalnego. [6]


[1] M. Szczepański, Dylematy reformy polskiego systemu emerytalnego, Poznań 2006, str. 8
[2] Ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. (tekst jednolity - Dz.U.09.205.1585 z późn. zm.), art. 1
[3] T. Sowiński, Finanse ubezpieczeń emerytalnych, Oficyna 2009, LEX
[4] J. Jończyk,  Prawo zabezpieczenia społecznego. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, bezrobocie i   pomoc społeczna,  Zakamycze 2001, str. 99-103
[5] R. Pacud, Zasady prawa emerytalnego, PiP 2003, z. 3, str. 58
[6] K. Antonów, Prawo…op. cit., LEX 

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: system emerytalny ubezpieczenie emerytalne
Ocena: 4,05
Redakcja portalu
Wszelkie błędy prosimy zgłaszać na adres kontakt@prawnik-online.eu. Zapraszamy do korzystania z serwisu !
PORADY: 1578    |    KOMENTARZE: 1    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC Rozwodu - poradnik rozwodowy
AUTOR: Wanda Książek; Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres