www.prawnik-online.eu   »   Szkolenia   »   Szkolenie : Wydawanie decyzji administracyjnych ? stosowanie przepisów K.p.a.

szkolenia@szkolenia-eureka.pl 20 sierpnia 2015 Szkolenie : Wydawanie decyzji administracyjnych ? stosowanie przepisów K.p.a.

Program szkolenia:

 I. Zakres obowiązywania kodeksu postępowania administracyjnego:

       1.  postępowania regulowane przepisami k.p.a.,

       2.  postępowania wyłączone spod regulacji kodeksowej,

       3.  postępowania administracyjne szczególne.

II. Wszczęcie postępowania administracyjnego:

 1. wszczęcie postępowania z urzędu,

 2. wszczęcie postępowania na wniosek stron,y

 3. drogi wnoszenia podań przez strony postępowania administracyjnego,

 4. wymogi formalne wniosków o wszczęcie postępowania,

 5. wnioski wnoszone drogą elektroniczną,

 6. zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego,

 7. odmowa wszczęcia postępowania administracyjnego,

 8. pozostawienie podania strony bez rozpoznania,

 9. przestrzeganie (określanie) właściwości organu,

 10. przekazanie podania według właściwości.

III. Strona postępowania administracyjnego i jej pełnomocnik:

       1.  pojęcie strony (kryterium interesu prawnego),

       2.  wszczęcie postępowania przez podmiot nie będący stroną w sprawie,

       3.  prawo do ustanowienia pełnomocnika,

       4.  wymagania formalne pełnomocnictwa,

       5.  członek najbliższej rodziny bądź domownik strony jako pełnomocnik,

       6.  postępowanie w przypadku wątpliwości co do oryginalności pełnomocnictwa,

       7.  uprawnienia i obowiązki pełnomocnika,

       8.  obowiązki organu wobec strony i jej pełnomocnika i skutki procesowe ich zaniechania.

IV. Doręczenia:

1.  zasada oficjalności,

2.  obowiązki organów administracji publicznej i konsekwencje ich uchybienia,

3.  doręczenia właściwe – do rąk adresata,

4.  domniemania prawne gwarantujące skuteczność doręczeń,

      A) doręczenia zastępcze

           - doręczenia pod nieobecność adresata,

           - doręczenia przez awizo.

      B) doręczenia konkludentne

           - zmiana adresu adresata,

           - odmowa pokwitowania,

           - odmowa odbioru pisma,

5.  problematyka doręczeń w przypadku wielości pełnomocników,

6.  doręczanie stronie zamieszkałej (mającej siedzibę) lub przebywającej zagranic,

7.  doręczanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej,

8.  doręczanie dokumentów w formie dokumentu elektronicznego.

V. Postępowanie wyjaśniające i dowody w postępowaniu administracyjnym (realizacja zasady prawdy obiektywnej):

1.  zasada prawdy obiektywnej po nowelizacji k.p.a. z 3 XII 2010 r. i skutki jej naruszenia,

2.  obowiązki organu administracji publicznej w ustalaniu stanu faktycznego sprawy,

3.  fakty notoryjne, domniemania prawne i faktyczne w postępowaniu wyjaśniającym,

4.  dokumenty urzędowe i prywatne,

5.  zwiększona moc dowodowa dokumentów urzędowych,

6.  moc dowodowa dokumentów zagranicznych,

7.  dokumenty elektroniczne,

8.  zaświadczenie a oświadczenie strony,

9.  przesłuchanie świadka, wyjaśnienia strony,

10.  korzystanie z rejestrów publicznych posiadanych przez inne podmioty publiczne,

11.  wymiana informacji z innym podmiotem publicznym,

12.  przesłanki przeprowadzenia rozprawy administracyjnej,

13.  rozpatrywanie wniosków dowodowych.

VI. Urzędowo poświadczone odpisy dokumentów lub wyciąg z dokumentów:

        1.  oryginał dokumentu a poświadczony odpis dokumentu,

        2.  organy uprawnione do poświadczania odpisów dokumentów lub sporządzania wyciągów z dokumentów,

        3.  podmioty uprawnione do poświadczania odpisów dokumentu,

        4.  przedstawianie przez zainteresowanego do wglądu dokumentów urzędowych.

VII. Problematyka udostępniania akt postępowania:

1.  zasada jawności wewnętrznej postępowania administracyjnego,

2.  dostęp do akt administracyjnych a dostęp do informacji publicznej,

3.  osoby uprawnione do żądania udostępnienia akt postępowania,

4.  miejsce udostępniania akt oraz podmiot sporządzający odpisy i kopie,

5.  przypadki i formy odmowy udostępnienia akt postępowania,

6.  uwierzytelnianie odpisów i kopii,

7.  udostępnianie pism w formie dokumentu elektronicznego.

VIII. Decyzja administracyjna i jej elementy:

1.  składniki obligatoryjne decyzji,

2.  prawidłowe wskazywanie podstawy prawnej decyzji,

3.  uzasadnienie faktyczne,

4.  uzasadnienie prawne,

5.  podpis własnoręczny i podpis elektroniczny,

6.  składniki fakultatywne decyzji (rygor natychmiastowej wykonalności, termin, warunek, zlecenia i inne przewidziane przepisami szczególnymi),

       7.  decyzja administracyjna w formie dokumentu elektronicznego,

       8.  skutki doręczenia decyzji,

       9.  wykonalność decyzji.

Prowadzący

dr Agnieszka Korzeniowska-Polak

Cena

Koszt uczestnictwa jednej osoby w szkoleniu wynosi 449 PLN+23% VAT (552, 27 PLN brutto).

Termin i miejsce:

7.10.2015 (środa)

godz: 10:00-16:00, Warszawa, Golden Floor Plaza, Al. Jerozolimskie 123 a

Więcej informacji na: http://szkolenia-eureka.pl/wydawanie-decyzji-administracyjnych-stosowanie-przepisow-kodeksu-postepowania-administracyjnego

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: szkolenia K.p.a. Centrum szkolenia EUreka
Ocena: 2,50
Centrum Szkoleń EUreka s.c.
EUreka – Twoje centrum szkoleń Centrum szkoleń EUreka specjalizuje się w szkoleniach prawnych i prawniczych. Wymóg znajomości przepisów prawa oraz obowiązujących w Polsce procedur stanowi nieodłączny element prowadzenia działalności gospodarczej. Jest to również wymóg często stawiany pracownikom administracji publicznej oraz organizacji typu non-profit. Mając na względzie potrzeby i oczekiwania Naszych Klientów w zakresie znajomości aktualnych przepisów i regulacji prawnych oferujemy szkolenia prawne i prawnicze o charakterze otwartym i zamkniętym. Szkolenia zamknięte kierujemy do konkretnych grup zawodowych, takich jak pracownicy administracji publicznej, prawnicy, radcy prawni oraz pracownicy służby zdrowia. W zależności od potrzeb danej organizacji – przedsiębiorstwa lub instytucji – jesteśmy w stanie przeprowadzić szkolenie dla pracowników reprezentujących poszczególne działy lub całych działów. Dla Państwa wygody szkolenia organizujemy zarówno w siedzibie organizacji zlecającej, jak i zewnętrznych obiektach spełniających wymogi stawiane salom szkoleniowym. Podejmujemy się realizacji szkoleń prawnych i prawniczych na terenie wszystkich większych ośrodków miejskich w kraju. Może to być Gdańsk, Kraków, Wrocław, Warszawa. Szkolenia prawne i prawnicze – korzyści dla uczestników Szkolenia prawne i szkolenia prawnicze kierujemy przede wszystkim do pracowników zajmujących kierownicze stanowiska w przedsiębiorstwach, a także osób, których codzienna praca polega na: szeroko rozumianej obsłudze spraw kadrowych, administrowaniu danych osobowych, tworzeniu umów, realizowaniu zadań finansowo-księgowych. Osoby te ze względu na piastowane stanowiska oraz realizowane zadania zawodowe muszą znać obowiązujące przepisy prawa, a w przypadku ich zmian, takich jak nowelizacja kpc mieć świadomość z czym się wiążą. Uczestnictwo w szkoleniach prawnych i prawniczych daje Państwu niezbędną wiedzę na temat obowiązujących przepisów i regulacji prawa.
PORADY: 70    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
 • Wykwalifikowani prawnicy
  i adwokaci
 • Zrozumiały język
 • Bezpłatne pytania dodatkowe
 • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC Rozwodu - poradnik rozwodowy
AUTOR: Wanda Książek; Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres