www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Studia prawnicze   »   Terminy egzaminów dla osób ubiegających się o licencję syndyka w 2012 roku

redaktor 29 grudnia 2011 Terminy egzaminów dla osób ubiegających się o licencję syndyka w 2012 roku

Minister Sprawiedliwości, na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. o licencji syndyka (Dz. U. Nr 123, poz. 850, z późn. zm.), wyznaczył  terminy egzaminów dla osób ubiegających się o licencję syndyka na rok 2012:
1) na dzień 16 kwietnia 2012 r., godz. 10:00
2) na dzień 1 października 2012 r., godz. 10:00
3) na dzień 26 listopada 2012 r., godz. 10:00
 
Złożenie wniosku

Wniosek o dopuszczenie do egzaminu składa się do Ministra Sprawiedliwości na adres: Ministerstwo Sprawiedliwości, Departament Nadzoru nad Aplikacjami Prawniczymi, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa Skr. Poczt. 33, z dopiskiem „wniosek o dopuszczenie do egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka”.
 
Termin

Termin do złożenia wniosku o dopuszczenie do egzaminu upływa:
1) w dniu 2 marca 2012 r., w przypadku egzaminu, który odbędzie się w dniu 16 kwietnia 2012 r.,
2) w dniu 17 sierpnia 2012 r., w przypadku egzaminu, który odbędzie się w dniu 1 października 2012 r.,
3) w dniu 12 października 2012 r., w przypadku egzaminu, który odbędzie się w dniu 26 listopada 2012 r.,
 
Opłata egzaminacyjna

Opłata egzaminacyjna wynosi 1 500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych zero groszy). Opłatę należy wpłacić na konto Ministerstwa Sprawiedliwości (Al. Ujazdowskie 11, 00 – 950 Warszawa) w Narodowym Banku Polskim: nr rachunku bankowego 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000 z dopiskiem: „opłata za egzamin dla osób ubiegających się o licencję syndyka”.
 
Dokumentacja

Do wniosku o dopuszczenie do egzaminu należy dołączyć:
- kopię dokumentu potwierdzającego uzyskanie tytułu magistra lub zaświadczenie o ukończeniu wyższych studiów magisterskich albo równorzędnych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
- oświadczenie wnioskodawcy, że nie jest podejrzany albo oskarżony o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
- dowód uiszczenia opłaty egzaminacyjnej, w przypadku dołączenia do wniosku o dopuszczenie do egzaminu dowodu wniesienia opłaty egzaminacyjnej w formie wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej, na wydruku tym zamieszcza się potwierdzoną własnoręcznym podpisem informację, że figurująca na nim kwota stanowi opłatę egzaminacyjną.
 
Ponadto wniosek powinien zawierać dane osobowe wnioskodawcy (imiona i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, imiona rodziców, adres zameldowania, adres do korespondencji, numer telefonu kontaktowego).

Żródło: Ministerstwo Sprawiedliwości - www.ms.gov.pl
OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: egzamin licencja syndyk
Ocena: 4,69
Redaktor portalu
PORADY: 1749    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC alimentów + pakiet wzorów alimentacyjnych
AUTOR: Wanda Książek Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres