www.prawnik-online.eu   »   Tag: umowa
TAG: umowa
WYNIKÓW: 49
redakcja   |   01 lutego 2012
Darmowa automatyczna analiza regulaminu sklepu internetowego !
Przebadaj swoją umowę lub regulamin pod kątem występowania klauzul niedozwolonych! Tylko dla naszych czytelników bezpłatna analiza postanowień umowy i regulaminu.
prawnik   |   01 lutego 2012
Umowa sprzedaży na raty - wzór z omówieniem
1. Sprzedaż na raty, uregulowana przepisami kodeksu cywilnego (art. 583 do 588) odnosi się do sprzedaży, dokonywanej w zakresie działalności przedsiębiorstwa, rzeczy ruchomej osobie fizycznej oraz w przypadku sprzedaży rzeczy...
prawnik   |   01 lutego 2012
Umowa przedwstępna sprzedaży - wzór z omówieniem
Umowa przedwstępna jest to umowa, przez którą jedna ze stron lub obie zobowiązują się do zawarcia oznaczonej umowy i która powinna określać istotne postanowienia umowy przyrzeczonej oraz termin, w ciągu którego ma być zawarta.
prawnik   |   01 lutego 2012
Umowa o wykonanie robót budowlanych
Do umów o wykonanie robót budowlanych mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego (przede wszystkim art. 647 do 658).
prawnik   |   01 lutego 2012
Umowa najmu lokalu mieszkalnego - wzór z omówieniem
Do umów najmu lokali mieszkalnych i użytkowych mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego (art. 680 do 692).
prawnik   |   01 lutego 2012
Umowa lombardowa - wzór z omówieniem
Umowa lombardowa jest umową nienazwaną, nie uregulowaną w przepisach. Zawiera ona elementy różnych stosunków prawnych. Na treść tej umowy składają się przede wszystkim dwa podstawowe elementy: przeniesienie na biorącego...
prawnik   |   01 lutego 2012
Umowa kupna - sprzedaży pojazdu
Wzór umowy kupna - sprzedaży pojazdu.
prawnik   |   01 lutego 2012
Umowa kupna - sprzedaży - wzór z omówieniem
1. Przez umowę kupna-sprzedaży Sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać ją, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić ustaloną kwotę (art. 535 KC).

Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC Rozwodu - poradnik rozwodowy
AUTOR: Wanda Książek; Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres