www.prawnik-online.eu   »   Tag: umowa
TAG: umowa
WYNIKÓW: 49
prawnik   |   01 lutego 2012
Umowa komisu - wzór z omówieniem
1. Umowa komisu uregulowana jest przepisami kodeksu cywilnego (art. 765 do 773). 2. Zgodnie z umową komisu, Komisant zobowiązuje się za wynagrodzeniem (prowizja), w zakresie działalności swojego przedsiębiorstwa do kupna lub...
prawnik   |   01 lutego 2012
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa
Zgodnie z Ustawą z dnia 2 maca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. nr 22, poz. 271) konsument, który zawarł umowę poza...
prawnik   |   01 lutego 2012
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość - wzór z omówieniem
Zgodnie z Ustawą z dnia 2 maca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U z 2000 r. nr 22, poz. 271) konsument, który zawarł umowę na...
redakcja   |   28 grudnia 2011
Umowa zlecenia - wzór z omówieniem.
W umowie zlecenia występują dwie strony : dający zlecenie i przyjmujący zlecenie, pomiędzy nimi dochodzi do stosunku, który zobowiązuje przyjmującego zlecenie do dokonania jakiejś czynności dla dającego zlecenie. Czynności te...
prawnik   |   03 listopada 2011
TYTUŁ XV. UMOWA O DZIEŁO
Art. 627. Przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia. Art. 627(1). Do umowy zawartej, w zakresie działalności przedsiębiorstwa...
redakcja   |   29 października 2011
Czy zapłacę karę finansową za odstąpienie od umowy na odległość?
NIE, prawo do odstąpienia od umowy na odległość w terminie 10 dni bez podania przyczyn nie może być uzależnione od zapłaty jakiegokolwiek odstępnego ani kary finansowej.
redakcja   |   28 października 2011
Odstąpienie od umowy z licytacji na portalu aukcyjnym
Czy mogę odstąpić w ustawowym terminie 10 dni od umowy kupna towaru z licytacji na portalu aukcyjnym (np. Allegro)?
redakcja   |   27 października 2011
Nienależyte wykonanie umowy przez dewelopera
Jak postępować w przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy przez dewelopera?

Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC Rozwodu - poradnik rozwodowy
AUTOR: Wanda Książek; Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres