www.prawnik-online.eu   »   Tag: umowa o pracę
TAG: umowa o pracę
WYNIKÓW: 117
redaktor   |   29 września 2012
Wniosek pracodawcy do związków zawodowych o informacje o osobie korzystającej z ich ochrony - wzór
Na podstawie art. 30 ust. 2[1] ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2001 r. nr 79, poz. 854 ze zm.) pracodawca występuje do zakładowej organizacji związkowej o podanie informacji o osobie/osobach objętych...
redaktor   |   26 września 2012
Umowa o telepracę - wzór (3)
Poniżej znajdą Państwo przykładowy wzór umowy o telepracę, gdzie pracownik posiada własny sprzęt umożliwiający wykonywanie mu telepracy.
redaktor   |   26 września 2012
Umowa o telepracę - wzór (2)
Praca może być wykonywana w siedzibie pracodawcy lub zdalnie w formie telepracy. Poniżej przykładowy wzór umowy o telepracę, gdzie pracodawca zobowiązuje się do dostarczenia telepracownikowi sprzętu i wyposażenia,...
redakcja   |   26 września 2012
Umowa o pracę na okres próbny - wzór
Zgodnie z art. 25 par. 2 Kodeksu pracy każdą umowę o pracę u pracodawcy może poprzedzać umowa zawarta na okres próbny nieprzekraczający 3 miesięcy. Ma ona na celu wzajemne poznanie się stron tj. pracodawcy i pracownika....
redakcja   |   26 września 2012
Umowa o telepracę - wzór (1)
Kwestia wykonywania telepracy została uregulowana w art. 67[5] - 67[17]Kodeksu pracy. W świetle art. 67[5]Kodeksu pracy telepracownikiem jest pracownik, który wykonuje pracę regularnie poza zakładem pracy wykorzystując w tym...
redaktor   |   22 września 2012
Wypowiedzenie umowy terminowej nie posiadajacej  klauzuli o wypowiedzeniu  - czy jest mozliwe?
Czy wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas określony, w której strony nie przewidziały dopuszczalności wcześniejszego jej rozwiązania za wypowiedzeniem , dokonane przez pracownika powoduje skutek w postaci rozwiązania umowy?
redaktor   |   19 września 2012
W 2013 roku wzrośnie minimalne wynagrodzenie za pracę
Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 2 ust. 5 Ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2002 r, nr 200, poz. 1679 z późn. zm.) do 15 września każdego roku rząd ustala wysokość płacy...
redakcja   |   19 września 2012
Wniosek pracownika o udzielenie czasu wolnego za pracę w godzinach nadliczbowych - wzór
Na podstawie art. 151[2]par. 1 Kodeksu pracy w zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych pracodawca, na pisemny wniosek pracownika, może udzielić mu w tym samym wymiarze czasu wolnego od pracy. Poniżej znajdą Państwo...

Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC Rozwodu - poradnik rozwodowy
AUTOR: Wanda Książek; Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres