www.prawnik-online.eu   »   Tag: zasiłek
TAG: zasiłek
WYNIKÓW: 33
redakcja   |   06 lutego 2011
Zasiłek pogrzebowy-kiedy, komu i jakiej wysokości?
Zasiłek pogrzebowy przysługuje osobie, która pokryła koszty pogrzebu. Zasiłek pogrzebowy przysługuje także pracodawcy, domowi pomocy społecznej, gminie, powiatowi, osobie prawnej kościoła lub związku wyznaniowego, jeżeli...
redakcja   |   04 lutego 2011
Wysokość zasiłku chorobowego
Wysokość zasiłku chorobowego wynosi 80% wynagrodzenia lub przychodu stanowiącego podstawę jego wymiaru.
redakcja   |   04 lutego 2011
Świadczenie rehabilitacyjne - kiedy przysługuje ?
Przysługuje w sytuacji, gdy po wyczerpaniu zasiłku chorobowego poszkodowany jest nadal niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja rokuje odzyskanie przez niego zdolności do pracy. Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje...
wanda50plus   |   22 stycznia 2011
Kiedy zleceniobiorcy przysługuje zasiłek macierzyński ?
W czasie trwania półrocznej umowy zlecenia urodziłam dziecko. Podlegam obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym, wypadkowemu i zdrowotnemu. Czy przysługuje mi zasiłek macierzyński ?
wanda50plus   |   27 grudnia 2010
Komu i kiedy przyznawany jest zasiłek pielęgnacyjny ?
Zasiłek pielęgnacyjny stanowi jedno ze świadczeń opiekuńczych. Ma na celu częściowe pokrycie wydatków związanych z zapewnieniem osobie niepełnosprawnej opieki i pomocy innej osoby w związku z jej niezdolnością do...
wanda50plus   |   20 grudnia 2010
Kiedy przysługuje zasiłek opiekuńczy na zdrowe dziecko?
Zasiłek opiekuńczy z powodu osobistego sprawowania opieki nad zdrowym dzieckiem do ukończenia 8 lat przysługuje pracownikom oraz osobom, które podlegają dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu. Ma on na celu zrekompensowanie im...
wanda50plus   |   14 grudnia 2010
Zasiłek opiekuńczy - komu, kiedy i przez jaki okres?
Zasiłek opiekuńczy jest świadczeniem pieniężnym z ubezpieczenia chorobowego uregulowany w art. 32-35 Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa - Dz....
redakcja   |   14 października 2010
Niektóre dodatki do zasiłku rodzinnego.
Z tytułu urodzenia dziecka do zasiłku rodzinnego przysługują następujące dodatki: 1) dodatek z tytułu urodzenia dziecka; 2) dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego; 3) dodatek z tytułu...

Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC Rozwodu - poradnik rozwodowy
AUTOR: Wanda Książek; Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres