www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo pracy   »   Czas pracy   »   Zatrudnianie osób niepełnosprawnych - zmiany w prawie

redaktor 14 grudnia 2011 Zatrudnianie osób niepełnosprawnych - zmiany w prawie

Pracodawca zatrudniający osobę, która uzyskała orzeczenie o stopniu niepełnosprawności nie musi zmieniać całej umowy o pracę, powinien natomiast zaktualizować i uzupełnić jej treść o regulacje wynikające z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze zm.) określającej uprawnienia osób niepełnosprawnych w zatrudnieniu.

Czas pracy

Zgodnie z art. 15 powołanej ustawy – czas pracy osoby niepełnosprawnej nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo. Osoba zaliczona do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie może pracować dłużej, w wymiarze pełnego etatu, niż 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo1. Ograniczenie to nie dotyczy osób zatrudnionych przy pilnowaniu oraz gdy na wniosek pracownika lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne lub sprawujący opiekę lekarską nad pracownikiem wyrazi na to zgodę. Zmniejszony wymiar czasu pracy obowiązuje pracownika od dnia następującego po przedstawieniu pracodawcy orzeczenia o niepełnosprawności2 .

Stosowanie obniżonych norm czasu pracy nie może powodować obniżenia wysokości wynagrodzenia wypłacanego pracownikowi w stałej miesięcznej wysokości. Godzinowe stawki wynagrodzenia zasadniczego, odpowiadające osobistemu zaszeregowaniu lub zaszeregowaniu wykonywanej pracy, przy obniżonych normach czasu pracy pracownika, ulegają podwyższeniu w stosunku, w jakim pozostaje dotychczasowy wymiar czasu pracy tych norm.

Dodatkowy urlop wypoczynkowy

Osobie zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym. Prawo do pierwszego urlopu dodatkowego osoba ta nabywa po przepracowaniu roku po dniu zaliczenia jej do jednego z tych stopni niepełnosprawności. Powyższy urlop nie przysługuje osobie uprawnionej do urlopu wypoczynkowego w wymiarze przekraczającym 26 dni roboczych lub do urlopu dodatkowego na podstawie odrębnych przepisów. Jeżeli zaś wymiar urlopu dodatkowego, o którym mowa we wcześniejszym zdaniu, jest niższy niż 10 dni roboczych, zamiast tego urlopu przysługuje urlop dodatkowy w wymiarze 10 dni roboczych.

Turnus rehabilitacyjny

Przepisy powołanej na wstępie ustawy przewidują też dla pracowników ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności prawo do zwolnienia z pracy, nie częściej jednak niż raz do roku, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym (w wymiarze do 21 dni roboczych) a także wykonywania badań specjalistycznych, zabiegów leczniczych i  usprawniających, a także w celu uzyskania zaopatrzenia ortopedycznego lub jego naprawy, jeżeli te czynności nie mogą być wykonane poza godzinami pracy.

Objaśnienia

1 Od dnia 1 stycznia 2012 r. czas pracy osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo, jeżeli lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne pracowników lub w razie jego braku lekarz sprawujący opiekę nad osobą niepełnosprawną wyda w odniesieniu do tej osoby zaświadczenie o celowości stosowania skróconej normy czasu pracy.

2 Obowiązujące od dnia 1 stycznia 2012 r. (przywołane w pierwszym przypisie) normy czasu pracy będzie się stosowało od dnia przedstawienia pracodawcy zaświadczenia o celowości stosowania skróconej normy czasu pracy.

Żródło: Rzecznik Praw Obywatelskich - www.rpo.gov.pl

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: czas pracy niepełnosprawni
Ocena: 4,69
Redaktor portalu
PORADY: 1749    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC Rozwodu - poradnik rozwodowy
AUTOR: Wanda Książek; Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres