www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo rodzinne   »   Alimenty   »   Alimenty - uwagi dotyczące postępowania egzekucyjnego

prawnik 16 lutego 2012 Alimenty - uwagi dotyczące postępowania egzekucyjnego

Jednakże w przypadku wyegzekwowania świadczenia wskutek skierowania egzekucji do wierzytelności z rachunku bankowego lub wynagrodzenia za pracę, świadczenia z ubezpieczenia społecznego jak również wypłacanych na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zasiłku dla bezrobotnych, dodatku aktywizacyjnego, stypendium oraz dodatku szkoleniowego komornik pobiera od dłużnika opłatę stosunkową w wysokości 8% wartości wyegzekwowanego świadczenia, jednak nie niższej niż 1/20 i nie wyższej niż dziesięciokrotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. W sprawach w/w komornik ściąga opłatę od dłużnika proporcjonalnie do wyegzekwowanego świadczenia.

W sprawach o egzekucję świadczeń pieniężnych w przypadku umorzenia postępowania egzekucyjnego na wniosek wierzyciela oraz na podstawie art. 823 Kodeksu postępowania cywilnego komornik pobiera od dłużnika opłatę stosunkową w wysokości 5% wartości świadczenia pozostałego do wyegzekwowania, jednak nie niższej niż 1/10 i nie wyższej niż dziesięciokrotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Jednakże w razie umorzenia postępowania egzekucyjnego na wniosek wierzyciela zgłoszony przed doręczeniem dłużnikowi zawiadomienia o wszczęciu egzekucji, komornik pobiera od dłużnika opłatę stosunkową w wysokości 1/10 przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego (art. 49 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji).

Na wszystkie czynności komornika podejmowane w toku postępowania  egzekucyjnego przysługuje skarga do sądu rejonowego (art. 767 kpc), a także sąd ma prawo w trybie art. 759 § 2 wydawać komornikowi zarządzenia zmierzające do zapewnienia należytego wykonania egzekucji oraz usuwać spostrzeżone uchybienia.

Dłużnik alimentacyjny uporczywie uchylający się od wykonywania ciążącego na nim z mocy ustawy lub orzeczenia sądowego obowiązku opieki przez niełożenie na utrzymanie osoby najbliższej lub innej osoby i przez to naraża ją na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2 (art. 209 kk).

Bezwzględnie należy pamiętać o powiadamianiu komornika o wszelkich zmianach zachodzących w toku postępowania egzekucyjnego. Takich jak np. zmiana adresu zamieszkania, rachunku bankowego itp. oraz o wpłatach dokonywanych przez dłużnika poza komornikiem. Podkreślenia wymaga fakt, że komornik sądowy nie jest uprawniony do rozstrzygania sporów pomiędzy stronami, wyjaśniania stanu zaległości, uznawania bądź nie określonych wpłat. Jeśli strony nie wyjaśnią tego polubownie rozstrzygniecie w sprawie należy do sądu. Rozstrzyganie sporu bądź skargi na czynności komornika nie powoduje przerwania prowadzenia postępowania egzekucyjnego i zaniechania potrąceń. Zawieszenie egzekucji w takim przypadku jest możliwe bądź na wniosek wierzyciela lub na skutek wydania przez sąd postanowienia o zawieszeniu.

Sprawdź również:

Egzekucja alimentów - wszczęcie postępowania
Egzekucja alimentów - przebieg postępowania
Dochodzenie wykonania alimentów
Jakie konsekwencje grożą za uchylanie się od alimentów ?

Żródło: www.twoje alimenty.pl

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: alimenty egzekucja alimentów
Ocena: 3,22
Prawnik
PORADY: 1289    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC alimentów + pakiet wzorów alimentacyjnych
AUTOR: Wanda Książek Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres