www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo pracy   »   Emerytury / OFE   »   Czy z chwilą osiągnięcia wieku emerytalnego pracodawca może zwolnić pracownika ?

redaktor 11 kwietnia 2013 Czy z chwilą osiągnięcia wieku emerytalnego pracodawca może zwolnić pracownika ?

Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, który osiągnął już wiek emerytalny.  Nabycie prawa do emerytury nie stanowi bowiem uzasadnionej przyczyny rozstania się pracodawcy z pracownikiem.

Z Uchwały Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z dnia 21 stycznia 2009 r., II PZP 13/08 wynika: „Osiągnięcie wieku emerytalnego i nabycie prawa do emerytury nie może stanowić wyłącznej przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę (art. 45 § 1 k.p.)”.

Z uzasadnieniu Uchwały czytamy: „(…) W prawie polskim nie ma ogólnego przepisu, który ustanawiałby regułę, według której osiągnięcie przez pracownika wieku emerytalnego powodowałoby - z mocy prawa - zakończenie stosunku pracy, ani też przepisu, który stanowiłby, że osiągnięcie przez pracownika wieku emerytalnego zawsze uprawnia pracodawcę do rozwiązania stosunku pracy z pracownikiem.

(…) Zdaniem Sądu Najwyższego  (…) wypowiedzenie umowy o pracę pracownikowi, który nabył prawo do świadczeń emerytalnych, tylko z powodu osiągnięcia wieku emerytalnego i nabycia tego prawa, nie stanowi uzasadnionej przyczyny wypowiedzenia, gdyż nie pozostaje w żadnym związku z wykonywaną przez niego pracą, ani z sytuacją ekonomiczną pracodawcy, ani z żadnym innym zdarzeniem lub zdarzeniami, które wskazywałaby na nieprzydatność pracownika lub istnienie interesu pracodawcy w rozwiązaniu stosunku pracy.(…)".

Ważne!

Wypowiedzenie takie byłoby wtedy wadliwe, ale skuteczne pod warunkiem nie złożenia przez pracownika pozwu o przywrócenie do pracy ( art. 264 par. 1 K.p.).

Pracownik zwalnia się sam

W celu przejścia na emeryturę pracownik powinien sam rozwiązać umowę o pracę na mocy porozumienia stron (czynność  prawna dwustronna) lub złożyć wypowiedzenie z zachowaniem okresu  wypowiedzenia ( art. 30 par. 1 pkt 1 i 2 K.p.).

W rozumieniu art. 66 par. 1 Kodeksu cywilnego w powiązaniu z art. 300 Kodeksu pracy porozumienie stron stanowi ofertę, którą pracodawca akceptuje albo odrzuca. Przypadku zaakceptowania  strony zawierają stosowne porozumienie w wyniku którego  pracownik rozstaje się z pracodawcą w terminie  podanym w ofercie.

Sprawdż:

Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron - wzór z omówieniem

Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony uzależniony jest od ogólnego stażu pracy  pracownika u swojego pracodawcy. Z art. 36 par. 1  K.p. wynosi on:

1) 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,

2) 1 miesiąc, jeżeli pracownik  był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,

3) 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Pismo rozwiązujące umowę o pracę  należy złożyć odpowiednio wcześniej po to, żeby pracodawca miał możliwość zapoznania się z jego treścią.

Umowa o prace rozwiązuje się wtedy  z upływem okresu wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia obejmujący miesiąc lub jego wielokrotność kończy się zawsze w ostatnim dniu miesiąca (dzień kalendarzowy).

Odprawa emerytalna

Z art. 92[1] par. 1 K.p. pracownikowi odchodzącemu na emeryturę  przysługuje od pracodawcy  odprawa emerytalna w wysokości  jednomiesięcznego wynagrodzenia. Co ważne, w przepisach  wewnątrzzakładowych jej wysokość może być większa niż miesięczne wynagrodzenie za pracę.

Podstawa prawna:

- art. 30 par. 1 pkt 1 i 2, art. 30 par. 2[1], art. 32 par. 2,  art. 36 par. 1, art. 45 par. 1, art. 92[1] par. 1, art. 264 par. 1, art. 300 Kodeksu pracy,

- art. 66 par. 1 Kodeksu cywilnego

 Stan prawny na 11 kwietnia 2013 roku

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: umowa o pracę wypowiedzenie umowy o pracę wiek emerytalny
Ocena: 2126,66
Redaktor portalu
PORADY: 1749    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC alimentów + pakiet wzorów alimentacyjnych
AUTOR: Wanda Książek Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres