www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Pozostałe   »   Wskaźniki i stawki   »   Ile obecnie można dorobić do renty lub emerytury ?

redaktor 09 maja 2015 Ile obecnie można dorobić do renty lub emerytury ?

Do końca maja 2015 roku nie mogą one przekroczyć ustalonych progów zarobkowych. Poniżej informacja w tym zakresie.

Renty i emerytury

Ustawa z dnia 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r., poz. 1682) zmieniła od 1 marca 2015 roku kwoty najniższej renty z tytułu niezdolności do pracy:

1) 880,45 zł miesięcznie – dla osób całkowicie niezdolnych do pracy,

2) 675,13 zł miesięcznie – dla osób częściowo niezdolnych do pracy.

Zmianie uległa także kwota najniższej emerytury oraz renty rodzinnej. Wynosi ona od 1 marca 2015 r. - 880,45 zł miesięcznie ( art. 85 ust. 1 i 2 ustawy).

Komunikat Prezesa GUS

Graniczne kwoty przychodu  zmieniają się 4 razy w ciągu roku kalendarzowego tj. od 1 marca, od 1 maja, od 1 czerwca , od 1 grudnia . Zależą one od wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy ogłaszanego w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (GUS).

W Komunikacie z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2014 r. Prezes GUS ogłosił, że wyniosło 3. 942,67 zł (Mon. Pol. 2015. 181).  Podana  tutaj kwota służy do ustalenia limitów zarobkowych emerytów i rencistów.

Limity zarobkowe

Zgodnie z art. 104 ust. 10 pkt 1 Ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych ((Dz. U. z 2013 r., poz. 1440, z późn. zm.) Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) ogłasza kwoty przychodów powodujące zawieszenie lub zmniejszenie emerytur i rent.

Do końca maja 2015 roku emeryci i renciści mogą osiągać następujące miesięczne graniczne kwoty przychodu, które  mają wpływ na zmniejszenie lub zawieszenie ich świadczeń:

1) 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za IV kwartał 2014 r. -  2. 759,90 zł,

2) 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za IV kwartał 2014 r. -  5. 125,50 zł.

Niniejsze kwoty wynikają z  Komunikatu Prezesa ZUS z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za IV kwartał 2014 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent (Mon. Pol. 2015, poz. 220). Podane wyżek kwoty stanowią wartość brutto.

ZUS  zmniejszy lub zawiesi świadczenie

Emeryt albo rencista, który podejmuje pracę zarobkową nie może przekroczyć kwot granicznych. Jeżeli je przekroczy, wtedy ZUS odbierze część otrzymywanego świadczenia lub je zawiesi. W przypadku osiągnięcia przychodu do  70 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ZUS wypłaci rentę lub emeryturę w całości.

Jeżeli przychód osoby uprawnionej do emerytury lub renty przekroczy 70 % pierwszej kwoty granicznej , ale nie będzie wyższy  od 130 % drugiej granicznej kwoty, wówczas Zakład ZUS zmniejszy pobierane świadczenie o kwotę przekroczenia limitu. ZUS  zawiesi pobierane świadczenie, jeżeli  zarobek przekroczy 130 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto.

... o kwotę maksymalnych zmniejszeń

Zgodnie z Komunikatem Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 16 lutego 2015 r. kwoty maksymalnych zmniejszeń emerytury lub renty w razie osiągania przychodu w kwocie przekraczającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, nie wyższej jednak niż 130% tego wynagrodzenia, wynoszą:

a) 561,70 zł – dla emerytury lub renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,

b) 421,31 zł – dla renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy,

c) 477,47 zł – dla renty rodzinnej, do której uprawniona jest jedna osoba. (Mon. Pol. z 2015 r., poz. 213).

Ważne!

Osoby, które osiągnęły już wiek emerytalny i pobierają emeryturę mogą dorabiać bez ograniczeń.

Podstawa prawna:

  • art. 4, art. 85 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r., poz. 1682),
  • Komunikat Prezesa GUS z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2014 r. (Mon.Pol. 2015.181).
  • Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 16 lutego 2015 r. .....  (Mon.Pol. z 2015 r., poz. 213),
  • Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ..... (Mon. Pol. z 2015 r., poz. 220).

Stan prawny na 9 maja 2015 roku

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: emerytura renta wskaźniki przeciętne wynagrodzenie komunikat
Ocena: 2126,66
Redaktor portalu
PORADY: 1749    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC Rozwodu - poradnik rozwodowy
AUTOR: Wanda Książek; Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres