www.prawnik-online.eu   »   Tag: Kodeks rodzinny i opiekuńczy
TAG: Kodeks rodzinny i opiekuńczy
WYNIKÓW: 23
redaktor   |   30 kwietnia 2016
Koniec z odbieraniem dzieci z powodu ubóstwa
Nowelizacja ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy weszła w życie 30 kwietnia 2016 roku.
redaktor   |   30 marca 2016
Nowelizacja Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego - co wprowadza ?
W dniu 23 marca 2016 r. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał Ustawę z dnia 18 marca 2016 r. o zmianie ustawy ? Kodeks rodzinny i opiekuńczy
LexisNexis   |   25 kwietnia 2012
Alimenty a prawo karne. Praktyka wymiaru sprawiedliwości
W dniu 30 maja br. w Warszawie odbędzie się szkolenie z zakresu alimentów a prawo karnego. Szkolenie poprowadzi dr Danuta Joanna Sosnowska.
piotr.piskozub   |   18 stycznia 2012
Opieka ? ogólna charakterystyka instytucji na gruncie przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego
Instytucja opieki jest bez wątpienia jedną z ważniejszych konstrukcji prawnych Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Samo pojęcie opieki w rozumieniu Kodeksu, oznaczać będzie prawną formę pieczy nad osobą, która nie jest w stanie...
piotr.piskozub   |   11 stycznia 2012
Unieważnienie małżeństwa na gruncie regulacji Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego
Ustanie małżeństwa cywilnego może być wynikiem nie tylko jego wygaśnięcia wskutek śmierci małżonka lub rozwiązania małżeństwa przez rozwód, ale także unieważnienia małżeństwa na podstawie przesłanek enumeratywnie...
prawnik   |   05 listopada 2011
DZIAŁ I ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA
Art. 1. § 1. Małżeństwo zostaje zawarte, gdy mężczyzna i kobieta jednocześnie obecni złożą przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego oświadczenia, że wstępują ze sobą w związek małżeński. § 2. Małżeństwo zostaje...
prawnik   |   05 listopada 2011
DZIAŁ II PRAWA I OBOWIĄZKI MAŁŻONKÓW
Art. 23. Małżonkowie mają równe prawa i obowiązki w małżeństwie. Są obowiązani do wspólnego pożycia, do wzajemnej pomocy i wierności oraz do współdziałania dla dobra rodziny, którą przez swój związek założyli....
prawnik   |   05 listopada 2011
DZIAŁ II PRZYSPOSOBIENIE
Art. 114. § 1. Przysposobić można osobę małoletnią, tylko dla jej dobra. § 2. Wymaganie małoletności powinno być spełnione w dniu złożenia wniosku o przysposobienie. Art. 114[1]. § 1. Przysposobić może osoba mająca...

Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC alimentów + pakiet wzorów alimentacyjnych
AUTOR: Wanda Książek Mariusz Sząszor
3,00 zł
1