www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo rodzinne   »   Alimenty   »   Odpowiedź na pozew o alimenty - co zawiera?

redaktor 21 grudnia 2012 Odpowiedź na pozew o alimenty - co zawiera?

Zobaczmy przepisy

Zgodnie z art. 207 par. 1 Kodeksu postepowania cywilnego (K.p.c.) pozwany może przed pierwszym posiedzeniem wyznaczonym na rozprawę wnieść odpowiedż na pozew. Co ważne, sąd  może zarządzić wniesienie odpowiedzi na pozew w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 2 tygodnie. Zezwala na to art. 207 par. 2 K.p.c. po zmianach dokonanych Ustawą z dnia 16 września  2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego  oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.  z 2011 r., nr 233, poz. 1381). Niniejsza nowela weszła w życie  z dniem 3 maja 2012 r.

Schemat odpowiedzi na pozew o alimenty

Odpowiedż na pozew powinna zawierać:

1) miejscowość i datę;
2) nazwę i adres sądu, który wysłał odpis pozwu i załączników;
3) sygnaturę akt sprawy oraz oznaczenie stron (pozwany - powód);
4) tytuł pisma: Odpowiedź na pozew o alimenty;
5) ustosunkowanie  się  pozwanego do żądań powoda zawartych w pozwie ( np. pozwany wnosi o oddalenie powództwa o podwyższenie alimentów) ;
6) uzasadnienie  żądania  pozwanego (wskazanie okoliczności faktycznych) ;
7) wnioski pozwanego (np. wezwanie  na rozprawę i przesłuchanie  świadków  na podaną w pozwie okoliczność np. podwyższenie alimentów) ;
8) własnoręczny i czytelny podpis pozwanego;
9) odpis odpowiedzi  na pozew wraz z załącznikami.

Odpowiadając na pozew pozwany:

1) ustosunkowuje się do żądań powoda wynikających z treści pozwu, może  np. wnosić  o oddalenie powództwa w całości lub w części;
2) przedstawia swoje stanowisko odnośnie żądań powoda oraz dowodów przez niego przedstawionych, może np. uznać, że zasadne jest podwyższenie alimentów  do kwoty ........... zł, ponieważ odpowiada to jego możliwościom finansowym;
3) podaje nowe dowody, które sąd przeprowadzi na rozprawie np. zeznania  świadków,   dopuszczenie dowodu z dokumentów np. zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia pozwanego, zobowiązanie przez sąd dostarczenia przez matkę dziecka zaświadczenia o jej zatrudnieniu i zarobkach.

Osobiście lub drogą pocztową

Odpowiedż na pozew  pozwany składa się osobiście w dwóch egzemplarzach na Dziennik podawczy właściwego sądu lub wysyła za pośrednictwem poczty jako list polecony za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Dowód nadania listu poleconego, trzeci egzemplarz wniesionej odpowiedzi na pozew, oraz otrzymane pożniej zwrotne potwierdzenie odbioru pozwany zatrzymuje w celach dowodowych.

Zobaczmy fragment wzoru

Kliknij aby pobrać wzory odpowiedzi na pozew 

........., 2012 - ......... - ........

Sąd Rejonowy
Wydział Rodzinny i Nieletnich
ul. .............................................
00 - 000 ...................................

Sygn. akt: ..............

Pozwany: ....................................... (imię, nazwisko, adres)
Powód: .................................... (imię, nazwisko, adres)


Odpowiedź na pozew o alimenty

Pozwany................................... wnosi o:

1) oddalenie powództwa o alimenty w całości,

2) przesłuchanie świadka .......................(imię, nazwisko, adres) na okoliczność pracy powoda.

Uzasadnienie

W dniu ......... r. powód ........................ wniósł do Sądu Rejonowego Wydział Rodzinny i Nieletnich w ..................... pozew o alimenty na jego rzecz w kwocie 600 zł miesięcznie. Powód jest pełnoletni. W czerwcu 2012 r. ukończył Technikum Górnicze  w .............. w zawodzie .............................

...................................................................................................................

Ważne!

Odpowiedż na pozew o alimenty nie podlega opłacie sądowej.

Podstawa prawna:

- art. 207 par. 1 i 2 Kodeksu postępowania cywilnego

Stan prawny na 21 grudnia 2012 roku

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: alimenty odpowiedź na pozew pozew o alimenty poradnik alimentacyjny
Ocena: 4,69
Redaktor portalu
PORADY: 1749    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC alimentów + pakiet wzorów alimentacyjnych
AUTOR: Wanda Książek Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres