www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo rodzinne   »   Alimenty   »   Orzeczenie winy w wyroku rozwodowym - na co wpływa?

redaktor 06 maja 2012 Orzeczenie winy w wyroku rozwodowym - na co wpływa?

Pozew o rozwód jest to pismo procesowe, którego złożenie w dwóch egzemplarzach wraz z załącznikami w wydziale cywilnym sądu okręgowego  rozpoczyna sprawę rozwodową.  

Do jakiego sądu

Właściwym dla stron sądem okręgowym będzie sąd w którego okręgu małżonkowie ostatnio wspólnie zamieszkiwali, jeżeli choć jedno z nich  w okręgu tym stale przebywa. W przypadku braku tej podstawy właściwym jest wtedy sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, a gdy i tej podstawy nie ma - sąd miejsca zamieszkania powoda ( art. 41 K.p.c.).  

W sprawie rozwodowej małżonków, z których jedno ma obywatelstwo polskie właściwy jest sąd polski. Wynika  to z art. 1100 par. 1 Kodeksu postępowania  cywilnego. Sprawy małżeńskie pomiędzy cudzoziemcami  mieszkającymi w Polsce  rozstrzyga również polski sąd ( art. 1100 par. 3 K.p.c.).

Zobacz:

Rozdział 2. Właściwość miejscowa

Wymogi formalne pozwu rozwodowego

Pozew jako pismo procesowe powinien zawierać:

a)  miejscowość i datę;

b)  nazwę i adres sądu;

c)  imiona, nazwiska i adresy stron (powód - pozwany);

d)  tytuł pozwu: Pozew o  rozwód;

e)  żądanie strony wnoszącej pozew (np. rozwiązanie  przez rozwód małżeństwa stron z wyłącznej winy pozwanego, rozwiązanie przez rozwód małżeństwa stron bez orzekania o winie );

f)  uzasadnienie pozwu;

g) załączniki (np.  zupełny odpis aktu małżeństwa stron).

Zobacz także:

Uzasadnienie pozwu o rozwód
Pozew o rozwód z wyłącznej winy pozwanego - przemoc w rodzinie, zdrada
Pozew o rozwód bez orzekania o winie - poznanie innej osoby na wyjeździe

Opłata od wniesienia pozwu

Z art. 26 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia  28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach  cywilnych ( tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r., nr 90, poz. 594) pozew o rozwód podlega opłacie  stałej w kwocie 600 zł. Razem z pozwem można złożyć wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych. Ostateczną opłatę  określa  sąd  w wyroku rozwodowym.

Przeczytaj:

Zwolnienie z kosztów sądowych w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego.
ABC rozwodu - rozwód krok po kroku ( poradnik )

Wyrok rozwodowy

W wyroku rozwodowym sąd orzeka  z czyjej winy nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia malżeńskiego. Ma to związek z obowiązkiem płacenia alimentów  drugiemu małżonkowi oraz  pokryciem kosztów postępowania. Na zgodny wniosek malżonków sąd nie  będzie orzekał o winie. Postępowanie dowodowe ograniczy wtedy do przesłuchania  stron (art. 442 K.p.c.).

Alimenty po rozwodzie

Zgodnie z art. 60 par. 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (dalej: KRO) w przypadku prawomocnego wyroku rozwodowego  bez  orzekania o winie lub orzeczenia winy obu stron, małżonek, może żądać od drugiego rozwiedzionego małżonka alimentów dla siebie, wtedy kiedy znajduje się w niedostatku tzn. nie ma wystarczajacych środkow na zaspokojenie  swoich podstawowych  potrzeb życiowych (np. zakup  żywności, oddzieży, lekarstw). Kwota alimentow zależy od usprawiedliwionych  potrzeb  osoby uprawnionej oraz  możliwości  zarobkowych i majatkowych  zobowiazanego.

Małżonek, który został uznany przez sąd  za wyłącznie winnego  rozkładu pożycia nie może żądać alimentów od drugiego małżonka. Jeżeli rozkład pożycia  został orzeczony z wyłącznej winy małżonka, a rozwód ma związek z pogorszeniem się sytuacji  materialnej małżonka niewinnego , wówczas może on wnieśc pozew  o alimenty także  wtedy, gdy  nie znajduje  się w niedostatku.

Stanowisko Sądu Najwyższego

W wyroku  z dnia 28 października 1980 r., III CRN 222/80,( PiP 1982, z. 5-6, s. 147) Sąd Najwyższy wyraził następujący pogląd: "Orzekając o żądaniu małżonka niewinnego zasądzenia alimentów na podstawie art. 60§ 2 k.r.o. sąd powinien porównać sytuację, w jakiej małżonek niewinny znajdzie się po rozwodzie, z sytuacją, w jakiej by się znajdował, gdyby pożycie małżonków funkcjonowało prawidłowo".

Zobacz również:

Przyczyny rozwodów w orzecznictwie Sądu Najwyższego (1)
Alimenty po rozwodzie - czy przysługują?

Do kiedy

W art. 60 par. 3 KRO ustawodawca wskazuje, że obowiązek dostarczania środków utrzymania małżonkowi rozwiedzionemu wygasa w razie zawarcia przez tego małżonka nowego małżeństwa. Jednakże gdy zobowiązanym jest małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za winnego rozkładu pożycia, obowiązek ten wygasa także z upływem pięciu lat od orzeczenia rozwodu, chyba że ze względu na wyjątkowe okoliczności sąd, na żądanie uprawnionego, przedłuży wymieniony termin pięcioletni.

Koszty rozwodowe

W razie orzeczenia rozwodu na zgodny wniosek stron bez orzekania o winie sąd zwraca powodowi (wplacający) połowę wniesionej opłaty stałej (art. 79 ust. 1 pkt 3b Ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych). Orzekając rozwód z wyłącznej  winy  pozwanego sąd zasądza na rzecz powoda koszty procesu według norm przepisanych. Stosuje się wtedy przepisy  zawarte w art. 98 i nstp. Kodeksu postepowania cywilnego: DZIAŁ I. ZWROT KOSZTÓW PROCESU

Zwrot kosztów według norm przepisanych obejmuje koszty określone prawnie (nie są to koszty poniesione  faktyczne). Obejmują one:

 • opłaty sądowe ( wpis sądowy);
 • wydatki sądowe, (np. koszty  opinii biegłych );
 • koszty stawiennictwa strony oraz śwaidków (dojazd do siedziby sądu, utracone zarobki zgodnie z określonymi taryfami);
 • koszty zastępstwa procesowego (pełnomocnik)w kwocie minimalnej.

Temat powiązany:

Pozew o alimenty dla byłej żony - wzór z uzasadnieniem i objaśnieniem

Podstawa prawna:

 • art. 56  par. 1, art. 60 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego
 • art. 17, art. 41, art. 126 par. 1,  art. 442 Kodeksu postepowania cywilnego
 • art. 26 ust. 1 pkt 1, art. 79 ust. 1 pkt 3b Ustawy z dnia  28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach  cywilnych ( tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r., nr 90, poz. 594)

Stan prawny na 6 maja 2012 roku

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: rozwód małżeństwo poradnik rozwodowy alimenty na małżonka
Ocena: 4,69
Redaktor portalu
PORADY: 1749    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
 • Wykwalifikowani prawnicy
  i adwokaci
 • Zrozumiały język
 • Bezpłatne pytania dodatkowe
 • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC alimentów + pakiet wzorów alimentacyjnych
AUTOR: Wanda Książek Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres