www.prawnik-online.eu   »   Tag: poradnik wierzyciela
TAG: poradnik wierzyciela
WYNIKÓW: 77
redaktor   |   05 maja 2013
Kiedy przedawnia się opłata za studia?
Otrzymałem wezwanie do zapłaty czesnego za II semestr studiów na prywatnej uczelni, które przerwałem w roku 1998. Czy przypadkiem nie jest to roszczenie już przedawnione ?
redaktor   |   03 maja 2013
Dłużnik zawiesił wykonywaną działalność gospodarczą - co teraz ?
Właściciel firmy usługowej nie zapłacił mi za wykonaną pracę. Teraz okazało się, że na rok czasu zawiesił działalność swojej firmy. Czy muszę czekać przez rok czasu, aż ponownie wznowi on swoją działalność. I...
redaktor   |   03 maja 2013
Tytuł egzekucyjny a postępowanie egzekucyjne
Czy tytuł egzekucyjny uprawnia wierzyciela do wszczęcia postępowania egzekucyjnego? Odpowiedż na to pytanie przynosi niniejszy artykuł.
redaktor   |   27 kwietnia 2013
Wierzyciel chce odzyskać swój dług - w jaki sposób? (2)
Wierzyciel chce wyegzekwować od dłużnika powstałą wierzytelność. Wysłane wcześniej wezwanie do zapłaty i przedsądowe wezwanie do zapłaty nie powoduje żadnego odzewu ze strony dłużnika. Co teraz? Odpowiedż przynosi...
redaktor   |   27 kwietnia 2013
Wierzyciel chce odzyskać swój dług  - w jaki sposób? (1)
Wierzycielem lub dłużnikiem może być osoba prywatna lub firma. Zadłużenie powstaje w wyniku niedotrzymania przez dłużnika terminu zapłaty wynikającej z zawartej przez strony umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło....
redakcja   |   26 kwietnia 2013
Cesja wierzytelności - wzór umowy z omówieniem
Umowa cesji wierzytelności jest umową zawieraną przez dotychczasowego wierzyciela (cedenta) z osobą trzecią (cesjonariuszem), na mocy której cesjonariusz nabywa od cedenta przysługującą mu wierzytelność.
redaktor   |   25 kwietnia 2013
Zawezwanie do próby ugodowej - umowa cywilnoprawna
Zleceniodawca mimo wezwania go do zapłaty do tej pory zalega z płatnością za wykonaną umowę zlecenia. Można zawezwać go wtedy do zawarcia ugody sądowej.
redakcja   |   17 kwietnia 2013
Przedawnienie nakazu zapłaty - termin przedawnienia
Jaki jest termin przedawnienia zasądzonych roszczeń ? Jak długo ważny jest wyrok albo nakaz zapłaty? Po jakim czasie przedawniają się zasądzone wierzytelności? Czy można coś zrobić aby przerwać przedawnienie? Odpowiedzi na...

Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC alimentów + pakiet wzorów alimentacyjnych
AUTOR: Wanda Książek Mariusz Sząszor
3,00 zł
1