www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo cywilne   »   Windykacja   »   Wierzyciel chce odzyskać swój dług - w jaki sposób? (2)

redaktor 27 kwietnia 2013 Wierzyciel chce odzyskać swój dług - w jaki sposób? (2)

Dwie  drogi

Wierzyciel może sprzedać swój dług firmie windykacyjnej ( art. 509 par. 1 K.c.) lub osobiście wystąpić do sądu z wnioskiem o zawezwanie dłużnika do próby ugodowej (art. 184 K.p.c) albo z  pozwem o zapłatę.  Kupując dług  od wierzyciela firma windykacyjna  staje  się wlaścicielem wierzytelności. Nawiązuje wtedy kontakt z dlużnikiem w celu uregulowania dlugu (nawet przedawnionego), może też zaproponować  spłatę ratalną. W ostateczności  kieruje sprawę do sądu.

Sprawdż:

Sprzedaż wierzytelności - czy jest możliwa?
Zawezwanie do próby ugodowej - podstawowe informacje

Wierzyciel wnosi pozew do sądu

Każdy pozew powinien spełniać warunki, podane w art. 126 K.p.c. w powiązaniu z art. 187 K.p.c.

Sprawdż:

Pozew o zapłatę wynagrodzenia - wzór z omówieniem
Pozew o zapłatę odszkodowania

Klauzula wykonalności

Mając w ręku prawomocny wyrok sądowy  lub nakaz zapłaty  wierzyciel nie może  jeszcze rozpocząć egzekucji komorniczej, ponieważ nie posiada tytułu wykonawczego. Tak wynika bowiem z art. 776 Kodeksu postepowania cywilnego. W świetle tego przepisu tytułem wykonawczym jest  tytuł egzekucyjny  zaopatrzony w klauzulę wykonalności.

Wierzyciel musi zatem wystąpić do sądu, który wydał  wyrok z wnioskiem o nadanie mu klauzuli wykonalności.

Sprawdż:

Wniosek o wydanie odpisu prawomocnego wyroku wraz z nadaniem mu klauzuli wykonalności - wzór
Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności prawomocnemu wyrokowi sądowemu - wzór

Przedegzekucyjne wezwanie do zapłaty

Tytuł wykonawczy upoważnia wierzyciela do wszczęcia egzekucji należności. Może on jednak dać dłużnikowi szansę na spłatę jego zadłużenia poza postępowaniem komorniczym wysyłając mu przedegzekucyjne wezwanie do zapłaty.

Przedegzekucyjne wezwanie do zapłaty powinno zawierać:

 • miejscowość i datę,
 • oznaczenie  wierzyciela (imię nazwisko/nazwa firmy, adres),
 • oznaczenie dłużnika (imię, nazwisko/nazwa firmy, adres),
 • tytuł: Przedegzekucyjne wezwanie do zapłaty,
 • treść wezwania,
 • podpis wierzyciela.

W treści wezwania wierzyciel powołuje się na posiadany prawomocny nakaz zapłaty /wyrok sądowy z nadaną mu klauzulą wykonalności i proponuje  dłużnikowi  zapłacenie należności w terminie 7 dni od otrzymania wezwania na podany przez niego rachunek bankowy. Dłużnika ominęłyby wtedy koszty przeprowadzonej egzekucji.

Zobacz:

Przedegzekucyjne wezwanie do zapłaty - wzór z objaśnieniem

Prawo wyboru komornika

Z art. 8 ust. 5  Ustawy z dnia Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz.U. z 2011 r.,  nr 231 poz. 1376) wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio. W przypadku wyboru komornik działa poza obszarem swojego rewiru komorniczego.

Zgodnie  z art. 8 ust. 6 niniejszej ustawy  wierzyciel, dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji oświadczenie na piśmie, że korzysta z prawa wyboru komornika.

Wszczęcie postępowania egzekucyjnego

W razie  braku odzewu ze strony dłużnika wierzyciel kieruje  sprawę do wybranego przez siebie komornika. Wierzyciel składa wtedy wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego wraz z tytułem wykonawczym, którym jest prawomocny wyrok sądowy z nadaną mu klauzulą wykonalności (art. 776 K.p.c.) w oryginale. We wniosku wierzyciel podaje kwotę pieniężną, która zgodnie z tytułem wykonawczym które ma zostać spełniona oraz sposób jej egzekucji. np. z wynagrodzenia za pracę, z rachunku bankowego, z nieruchomości (samochód).

Zobacz:

Wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego - wzór

Poszukiwanie majątku dłużnika

Wierzyciel może nie posiadać wiedzy o majątku dłużnika. W takim przypadku na podstawie art. 797[1] K.p.c. może zlecić komornikowi  poszukiwanie majątku dłużnika za wynagrodzeniem.

Co ważne, przy egzekucji należności alimentacyjnych, komornik z urzędu obowiązany jest przeprowadzić  dochodzenie w celu ustalenia zarobków i stanu majątkowego dłużnika oraz jego miejsca zamieszkania (art. 1086 K.p.c).

Sprawdż:

Komornik poszukuje majątku dłużnika - w jaki sposób?

Zwrot kosztów egzekucji

Na podstawie art. 770  K.p.c. dłużnik powinien zwrócić wierzycielowi  koszty niezbędne  do celowego przeprowadzenia egzekucji. Komornik ściąga je wraz z egzekwowanym świadczeniem. Komornik ustala rowniez  koszt  egzekucji. Co ważne,  prawomocne postanowienie komornika  w przedmiocie kosztów  podlega wykonaniu  po uprawomocnieniu się  bez potrzeby  zaopatrywania go w klauzulę wykonalności (art. 770[1] K.p.c.).

Bezskuteczność egzekucji

Jeżeli komornik nie znajdzie majątku majątku dłużnika, wtedy wyda  postanowienie o umorzeniu postępowania egzekucyjnego. Egzekucja okaże się wtedy bezskuteczna. Komornik zwróci wierzycielowi również tytul wykonawczy.

Komornik umorzy postepowanie egzekucyjne, ale  nie umorzy długu. Pozostanie  on w dalszym ciągu na koncie dłużnika. Co istotne, odsetki nadal będą rosły.

Przedawnienie  wyroku sądowego/nakazu zapłaty

Bezskuteczność  egzekucji nie oznacza, że wierzyciel nie może jej ponowić.

W świetle art. 125 kodeksu cywilnego roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu przedawnia się z upływem lat dziesięciu, chociażby termin przedawnienia roszczeń tego rodzaju był krótszy. Kolejny wniosek wierzyciela o wszczęcie egzekucji kierowany do komornika przerywa bieg przedawnienia. Bieg przedawnienia przerywa także wniosek  o zawezwanie  dłużnika do próby ugodowej w sprawie o zapłatę ( art. 123 par. 1 pkt 1 K.c.)

Sprawdż również:

Przedawnienie nakazu zapłaty - termin przedawnienia

Ważne!

Wierzyciel odzyska swój dług, jeżeli w czasie postępowania egzekucyjnego dłużnik skontaktuje się z nim i ureguluje należność wynikającą z  tytulu wykonawczego. W tym przypadku wniesie on do komornika, który prowadzi postępowanie egzekucyjne wniosek oumorzenie postepowania egzekucyjnego ( art. 825 pkt 1 Kodeksu postępowania cywilnego).

Zobacz:

Wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego - wzór
Wniosek wierzyciela o umorzenie postępowania egzekucyjnego w sprawie alimentacyjnej - wzór

Podstawa prawna:

- art. 125 Kodeksu cywilnego,

- art. 770, art. 770[1], art. 776, art. 797 par. 1, art. 797[1] , art. 825 pkt 1  Kodeksu postępowania cywilnego

Stan prawny na 10 lutego 2013 roku

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: wyrok komornik dłużnik wierzyciel poradnik wierzyciela
Ocena: 4,69
Redaktor portalu
PORADY: 1749    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
 • Wykwalifikowani prawnicy
  i adwokaci
 • Zrozumiały język
 • Bezpłatne pytania dodatkowe
 • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC Rozwodu - poradnik rozwodowy
AUTOR: Wanda Książek; Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres