www.prawnik-online.eu   »   Tag: pozew
TAG: pozew
WYNIKÓW: 54
redakcja   |   01 lipca 2012
Pozew o alimenty dla byłej żony - wzór z uzasadnieniem i objaśnieniem
Poniżej uzasadniony wzór pozwu o alimenty w którym była żona w związku z pogorszeniem się sytuacji materialnej domaga się na siebie alimentów od prowadzącego działalność gospodarczą męża. Pozew wnosi się do sądu...
redaktor   |   18 czerwca 2012
Odpowiedź na pozew - co zawiera ?
Pozew jest pismem procesowym, który rozpoczyna postępowanie sądowe w danej sprawie. Odpis pozwu i załączników sąd doręcza stronie pozwanej. Pozwany powinien na pozew odpowiedzieć. Odpowiedź na pozew stanowi pomoc dla sądu w...
redakcja   |   16 kwietnia 2012
Formularze sądowe : Pozew uproszczony
WZÓR FORMULARZA P - POZEW
redaktor   |   16 kwietnia 2012
Pozew o alimenty - rodzice dziecka nie są małżeństwem i mieszkają osobno
Rodzice małoletniego powoda są stanu wolnego i mieszkają osobno. Ojciec dziecka początkowo odwiedzał je raz w tygodniu. Podjął pracę i co miesiąc przekazywał określoną kwotę na potrzeby dziecka do rąk jego matki. Po...
redakcja   |   15 kwietnia 2012
Pozew o zaniechanie immisji - wzór z omówieniem
Zgodnie z treścią art. 144 Kodeksu cywilnego właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymać się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę,...
redakcja   |   15 kwietnia 2012
Pozew o ustalenie wstąpienia w stosunek najmu - wzór z omówieniem
Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 691 par. 1 Kodeksu cywilnego w razie śmierci najemcy lokalu mieszkalnego w stosunek najmu lokalu wstępują: małżonek niebędący współnajemcą lokalu, dzieci najemcy i jego współmałżonka,...
redakcja   |   14 kwietnia 2012
Pozew o przywrócenie do pracy - umowa  rozwiązana bez wypowiedzenia
Powód został zwolniony przez pracodawcę bez zachowania okresu wypowiedzenia. W piśmie rozwiązującym stosunek pracy brak jest podanej przyczyny uzasadniającej rozwiązanie umowy oraz pouczenia dotyczącego odwołania się do sądu...
redakcja   |   14 kwietnia 2012
Pozew o ustalenie macierzyństwa - wzór z omówieniem
Pozew o ustalenie macierzyństwa wytoczyć może dziecko przeciwko matce, matka przeciwko dziecku ( art. 61 [10] par. 1 i 2 KRiO). Powództwo wytacza się celem ustalenia, kto jest matką dziecka. Powództwo wytacza się przed sądem...

Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC Rozwodu - poradnik rozwodowy
AUTOR: Wanda Książek; Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres