www.prawnik-online.eu   »   Tag: pozew
TAG: pozew
WYNIKÓW: 54
redakcja   |   13 kwietnia 2012
Pozew o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone - przykładowy wzór 2
Poniżej pozew, w którym powód domaga się uznania postanowienia za niedozwolone. W uzasadnieniu powód wskazuje, że przedsiębiorca z którym zawarł umowę w umowie zastosował klauzulę znajdującą się w Rejestrze Postanowień...
redakcja   |   12 kwietnia 2012
Odpowiedź na pozew - wzór z uzasadnieniem i omówieniem
Pozwany może przed pierwszą rozprawą wnieść odpowiedź na pozew co wynika z art. 207 § 1 K.p.c. W sprawach skomplikowanych może to być jednak nie tylko prawo, ale i obowiązek pozwanego. W piśmie tym pozwany ma prawo również...
redakcja   |   01 kwietnia 2012
Pozew o sprostowanie świadectwa pracy - wzór z uzasadnieniem i objaśnieniem
Poniżej wzór pozwu w którym powód domaga się sprostowania świadectwa pracy (podanie właściwego okresu świadczenia pracy w szczególnych warunkach).
redakcja   |   01 kwietnia 2012
Pozew o ustalenie istnienia stosunku pracy - wzór z uzasadnieniem i objaśnieniem
Poniżej wzór pozwu w którym powód domaga się ustalenia istnienia stosunku pracy. Powód w uzasadnieniu wskazał, że warunki, w jakich wykonywał swą pracę oraz sposób jej wykonywania, uzasadniają twierdzenie, iż pozostaje on w...
redakcja   |   01 kwietnia 2012
Pozew o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne - wzór z uzasadnieniem i objaśnieniem
Poniżej wzór pozwu w którym powód wnosi o uznanie za bezskuteczne wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony. (Pozwany skrócił okres wypowiedzenia, z trzymiesięcznego do dwutygodniowego. Ponadto pozwany...
redakcja   |   20 lutego 2012
Pozew o ochronę dóbr osobistych - wzór z uzasadnieniem
Poniżej znajduje się przykładowy umotywowany wzór pozwu o naruszenie dóbr osobistych ( uderzenie w twarz ) W pozwie powód domaga się złożenia oficjalnych przeprosin a także zapłaty 5000zł na rzecz PCK.
prawnik   |   01 lutego 2012
Pozew o alimenty
Wzór pozwu o alimenty na rzecz małoletniego.
prawnik   |   30 stycznia 2012
Pozew o zapłatę wynagrodzenia z tytułu nadgodzin
Wzór pozwu o zapłatę wynagrodzenia z tytułu nadgodzin wraz z uzasadnieniem.

Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC alimentów + pakiet wzorów alimentacyjnych
AUTOR: Wanda Książek Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres