www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Pozostałe   »   Sąd   »   Odpowiedź na pozew - co zawiera ?

redaktor 18 czerwca 2012 Odpowiedź na pozew - co zawiera ?


Termin

Z treści  znowelizowanego art. 207  par. 1 Kodeksu postępowania cywilnego wynika, że pozwany może  przed pierwszym posiedzeniem wyznaczonym na rozprawę wnieść odpowiedź na pozew. Co ważne, sąd od 3 maja 2012 r. może już w każdej sprawie zarządzić  wniesienie odpowiedzi na pozew w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 2 tygodnie.

Odpowiedź na pozew pozwany składa osobiście w dwóch egzemplarzach na Dziennik podawczy właściwego sądu lub wysyła za pośrednictwem poczty (list polecony za zwrotnym potwierdzeniem odbioru). Niniejsze pismo wniesione po upływie 14 dni sąd zwraca  pozwanemu.

Schemat odpowiedzi na pozew

Odpowiedż na pozew powinna zawierać:

 • miejscowość i datę,
 • nazwę i adres sądu, który wysłał pozwanemu odpis pozwu i załączników;
 • oznaczenie stron: powód - pozwany;
 • sygnaturę akt sprawy;
 • tytuł pisma: Odpowiedź pozwanego na pozew o ...............;
 • ustosunkowanie  się  pozwanego do żądań powoda zawartych w pozwie  np. pozwany wnosi o oddalenie powództwa  o rozwód;
 • uzasadnienie  żądania  pozwanego (wskazanie okoliczności faktycznych);
 • wnioski pozwanego (np. wezwanie  na rozprawę i przesłuchanie  świadków  na podaną w pozwie okoliczność );
 • własnoręczny i czytelny podpis pozwanego;
 • odpis odpowiedzi  na pozew wraz z załącznikami.

Odpowiadając na pozew pozwany:

1) ustosunkowuje  się do żądań powoda wynikających z treści pozwu, może wnosić  o oddalenie powództwa w całości lub w części;
2) przedstawia swoje stanowisko odnośnie  żądań powoda oraz dowodów przez niego przedstawionych;
3) podaje nowe dowody, które sąd przeprowadzi na rozprawie (np.  zeznania  świadków  .............................(imiona, nazwiska, adresy), lub je załącza (np. zdjęcia, dokumenty).

Sprawdż:

Odpowiedź pozwanej na pozew o rozwód - nawigacja

Zobaczmy przykłady

1. W pozwie o rozwód powód wnosi  o rozwiązanie małżeństwa stron przez rozwód – bez orzekania o winie. Odpowiadając na pozew pozwany uzasadnia, że wniesione powództwo jest nieuzasadnione, ponieważ  istniejące małżeństwo  można uratować.  W uzasadnieniu swojego stanowiska podaje, że małżeństwa bowiem nie rozwiązuje się z chwilą powstania konfliktu.

2. W pozwie o podwyższenie alimentów działając w imieniu małoletniego dziecka matka żąda podwyższenia dla niego alimentów. Odpowiadając na pozew  pozwany podaje, że  aktualnie nie da rady płacić żądanej kwoty, ponieważ pozostaje w ewidencji osób bezrobotnych z prawem do zasiłku.

3. W pozwie o rozwód powód żąda rozwodu  - z winy obu stron. W odpowiedzi na pozew pozwany może wskazać, że zgadza sie na rozwód, ale nie zgadza się z podanymi  w pozwie przyczynami rozkładu małżeństwa stron.

Sprawdż:

Odpowiedź na pozew o rozwód
Odpowiedź na pozew rozwodowy - wzór z omówieniem
Odpowiedź na pozew - wzór z uzasadnieniem i omówieniem

Odpowiedź na pozew nie podlega opłacie.

Podstawa prawna:

- art. 207 Kodeksu postępowania cywilnego

Stan prawny na 18 czerwca 2012 roku

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: rozwód poradnik rozwodowy pozew odpowiedź na pozew
Ocena: 4,69
Redaktor portalu
PORADY: 1749    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
 • Wykwalifikowani prawnicy
  i adwokaci
 • Zrozumiały język
 • Bezpłatne pytania dodatkowe
 • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC alimentów + pakiet wzorów alimentacyjnych
AUTOR: Wanda Książek Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres