PORADY UŻYTKOWNIKA: prawnik
 
prawnik   |   11 marca 2012
Pełnomocnictwo dla radcy prawnego - wzór
Wzór pełnomocnictwa do reprezentowania przed sądem, udzielanego radcy prawnemu przez pokrzywdzonego.
prawnik   |   11 marca 2012
Pełnomocnictwo do dopełnienia obowiązku meldunkowego - wzór
Wzór pełnomocnictwa do dopełnienia obowiązku meldunkowego.
prawnik   |   11 marca 2012
Ponaglenie dotyczące kontroli podatkowej - wzór
Wzór ponaglenia dotyczącego kontroli podatkowej.
prawnik   |   11 marca 2012
Powiadomienie o osiągnięciu przychodu w kwocie powodującej zawieszenie prawa do renty socjalnej
Wzór powiadomienia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o osiągnięciu przychodu w kwocie powodującej zawieszenie prawa do renty socjalnej.
prawnik   |   11 marca 2012
Umowa o praktykę absolwencką - wzór
Wzór umowy o praktykę absolwencką.
prawnik   |   11 marca 2012
Umowa uaktywniająca - wzór
Wzór umowy uaktywniającej.
prawnik   |   11 marca 2012
Upoważnienie do odbioru zaświadczenia o prawie do głosowania - wzór
Wzór upoważnienia do odbioru zaświadczenia o prawie do głosowania.
prawnik   |   11 marca 2012
Usprawiedliwienie nieobecności w pracy w związku z nieprzewidzianym zamknięciem żłobka (szkoły)
Usprawiedliwienie nieobecności w pracy w związku z nieprzewidzianym zamknięciem żłobka, przedszkola, szkoły - wzór.


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres