www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo podatkowe   »   Inne   »   Ponaglenie dotyczące kontroli podatkowej - wzór

prawnik 11 marca 2012 Ponaglenie dotyczące kontroli podatkowej - wzór

Sprawdź również:
Czy Urząd Skarbowy musi uprzedzić o kontroli ?
Ustawa ordynacja podatkowa............................., dnia ...............

…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
Imię, nazwisko/nazwa,
adres, NIP

…………………………………
…………………………………
…………………………………
Oznaczenie organu

Znak sprawy: …………………

Ponaglenie

Na podstawie art. 141 § 1 w związku z art. 284b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), zarzucam, że wszczęta w dniu ................ kontrola podatkowa, prowadzona przez ......................................., nie została zakończona w wskazanym w upoważnieniu terminie, tj. w dniu ...............

Mając powyższe na uwadze, wnoszę o uznanie ponaglenia za uzasadnione i spowodowanie niezwłocznego załatwienia sprawy.

Uzasadnienie

W dniu ……………… pracownicy ………………………………… doręczyli upoważnienie do przeprowadzenia kontroli. W upoważnieniu tym wskazano, że zostanie ona zakończona dnia ……………….

Zgodnie z art. 284b § 1 Ordynacji podatkowej kontrola powinna zostać zakończona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie wskazanym w upoważnieniu. Zgodnie z § 2 powołanego przepisu o każdym przypadku niezakończenia kontroli w terminie kontrolujący jest obowiązany zawiadomić na piśmie kontrolowanego, podając przyczyny opóźnienia oraz wskazując nowy termin zakończenia kontroli.

Pomimo upływu terminu wskazanego w upoważnieniu do dnia złożenia ponaglenia kontrola nie została zakończona. Nie zostało również doręczone zawiadomienie o niezakończeniu kontroli w terminie, nie wskazano powodów opóźnienia, jak również nie wyznaczono nowego terminu zakończenia kontroli.

Wobec powyższego złożenie ponaglenia jest jak najbardziej zasadne. W związku z tym wnoszę jak na wstępie.

..................................
Podpis

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: kontrola podatkowa ponaglenie
Ocena: 3,22
Prawnik
PORADY: 1289    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC alimentów + pakiet wzorów alimentacyjnych
AUTOR: Wanda Książek Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres