www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo pracy   »   Wypowiedzenia   »   Przerwanie stażu z PUP oraz jego konsekwencje prawne

wanda50plus 26 kwietnia 2011 Przerwanie stażu z PUP oraz jego konsekwencje prawne

Stażysta znajduje pracodawcę

Staż może zostać przerwany w przypadku, gdy w czasie jego odbywania, stażysta znajdzie zatrudnienie. O tym fakcie musi on poinformować organizatora stażu oraz PUP. W świetle  art. 74 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - Dz.U. z 2008 r. nr 69, poz. 415 (dalej: ustawa) ma na to czas 7 dni. Po dostarczeniu do urzędu pracy umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej stażysta zostaje wyrejestrowany z ewidencji osób bezrobotnych. Co ważne, nie jest on wtedy zobowiązany do zwrotu kosztów stażu (art.41ust.6 ustawy).

Organizator stażu nie realizuje przyjętego  programu stażowego 

Nadzór nad odbywaniem stażu sprawuje PUP. Na podstawie par. 9 ust.1 Rozporządzenia  Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych - Dz.U.  z 2009 r. nr 142, poz, 1160 (dalej: rozporządzenie) PUP na wniosek bezrobotnego odbywającego staż lub z urzędu może rozwiązać z organizatorem umowę o odbycie stażu w przypadku nierealizowania przez organizatora programu stażu lub niedotrzymywania warunków jego odbywania, po wysłuchaniu organizatora stażu.

 Przerwanie stażu z winy bezrobotnego 

 Na wniosek organizatora lub z urzędu staż może zostać przerwany w przypadku:
1) nieusprawiedliwionej nieobecności podczas więcej niż jednego dnia stażu;
2) naruszenia podstawowych obowiązków określonych w regulaminie pracy, w szczególności stawienia się do odbycia stażu w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, narkotyków lub środków psychotropowych lub spożywania w miejscu pracy alkoholu, narkotyków lub środków psychotropowych.

Co istotne, przyczyną  przerwania stażu może być również usprawiedliwiona nieobecność  stażysty uniemożliwiająca  zrealizowanie programu stażu (par. 9 ust.2 rozporządzenia). Stażysta może przerwać staż również z powodów osobistych. np. podjęciem przez niego studiów stacjonarnych lub wyjazdu za granicę.

 Przerwanie stażu z własnej winy – skutki

W przypadku, gdy staż zostanie  przerwany z winy stażysty wtedy urząd pracy  pozbawia go statusu osoby bezrobotnej od dnia przerwania stażu na  okres:
1) 120 dni w przypadku  pierwszej odmowy;
2) 180 dni w przypadku drugiej odmowy;
3) 270 dni w przypadku trzeciej odmowy (art. 33  ust.4 pkt 7 ustawy).

Stażysta zostaje zobowiązany również do zwrotu kosztów stażu poniesionych  przez PUP. Są to:
1) koszty przejazdu i zakwaterowania (jeżeli  stażysta korzystał z tego rodzaju pomocy);
2) koszty niezbędnych badań lekarskich oraz psychologicznych (jeżeli u organizatora stażu są one wymagane).

 Ważne!

PUP nie może żądać zwrotu pobranego stypendium stażowego, ponieważ stażysta pobierał stypendium za pracę wykonywaną u organizatora stażu.

Podstawa prawna:

- art.34 ust.4 pkt 7, - art. 74 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2008 r. nr 69, poz. 415);
- par. 9 Rozporządzenia  Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych (Dz.U.  z 2009 r. nr 142, poz, 1160)

Stan prawny na 16 kwietnia 2011 roku

Sprawdź również :

Korzyści z przyjęcia bezrobotnego na staż
Obowiązki pracodawcy przyjmującego na staż
Podstawowe obowiązki stażysty
Czy stażysta może starać się o zwrot kosztów przejazdu do miejsca odbywania stażu?
Czy osoba bezrobotna, która odbywa staż może dodatkowo pracować na umowę zlecenia albo umowę o dzieło?

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: staż stażysta
Ocena: 4,84
Wanda Książek
Ukończyłam studia licencjackie w 2009 roku na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach na wydziale socjologii. Interesuję się prawem pracy, prawem cywilnym i prawem konsumenckim.
PORADY: 142    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC Rozwodu - poradnik rozwodowy
AUTOR: Wanda Książek; Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres