www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo pracy   »   Sąd pracy
KATEGORIA: Sąd pracy Kanał RSS
WYNIKÓW: 21
redakcja   |   02 września 2013
Pełnomocnik w postępowaniu przed sądem pracy.
W postępowaniu przed sądem pracy pracownik nie musi występować osobiście. Strona może ustanowić pełnomocnika procesowego, czyli osobę, która zastąpi go przed sądem. Na powyższą czynność zezwala art. 87 par. 1 K.p.c....
redaktor   |   15 maja 2013
Dodatkowe roszczenie cywilnoprawne pracownika przywróconego do pracy - czy jest możliwe?
Czy pracownik może dochodzić dodatkowego cywilnoprawnego roszczenia odszkodowawczego w przypadku orzeczenia przez sąd przywrócenia go do pracy?
redaktor   |   22 kwietnia 2013
Zmiana powództwa - przykładowy wzór pisma do sądu pracy
W świetle art. 193 par. 1 Kodeksu postępowania cywilnego powód może dokonać zmiany powództwa, jeżeli nie wpływa to na właściwość sądu. Będzie to zatem ten sam sąd do którego został złożony pozew. Co istotne, powód...
redakcja   |   17 marca 2013
Pełnomocnictwo procesowe w sprawach pracowniczych.
Pracodawca lub pracownik w sprawach wynikających ze stosunku pracy nie musi przed sądem pracy występować osobiście. Może upoważnić do tego swojego pełnomocnika. Pełnomocnictwo procesowe jest to pisemne upoważnienie dającego...
redaktor   |   22 grudnia 2012
Odpowiedź powoda na wezwanie sądu do uzupełnienia braków formalnych pozwu - wzór
Na podstawie art. 130 par.1 Kodeksu postępowania cywilnego jeżeli pismo procesowe nie może otrzymać prawidłowego biegu ponieważ posiada braki formalne lub nie zostało opłacone
redaktor   |   14 grudnia 2012
Cofnięcie pozwu w sądzie pracy - wzór
Pozew może być cofnięty przez powoda (np. pracownik) ustnie do protokołu na rozprawie lub w formie pisemnej poza rozprawą. Powód może cofnąć cały pozew lub tylko jego część.
redakcja   |   17 kwietnia 2012
Pozew pracodawcy o odszkodowanie z tytułu rozwiązania umowy o pracę  bez wypowiedzenia
W świetle art. 55 par.1[1] Kodeksu pracy (K.p.) pracownik może rozwiązać bez zachowania okresu wypowiedzenia istniejący stosunek pracy. Jeżeli zdaniem pracodawcy takie rozwiązanie umowy o pracę jest nieuzasadnione, wówczas na...
redakcja   |   14 kwietnia 2012
Pozew o przywrócenie do pracy - umowa  rozwiązana bez wypowiedzenia
Powód został zwolniony przez pracodawcę bez zachowania okresu wypowiedzenia. W piśmie rozwiązującym stosunek pracy brak jest podanej przyczyny uzasadniającej rozwiązanie umowy oraz pouczenia dotyczącego odwołania się do sądu...

Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC Rozwodu - poradnik rozwodowy
AUTOR: Wanda Książek; Mariusz Sząszor
3,00 zł
1