www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo pracy   »   BHP   »   Sprzeciw od wymierzonej kary porządkowej - wzór z omówieniem

wanda50plus 12 października 2012 Sprzeciw od wymierzonej kary porządkowej - wzór z omówieniem


Zawiadomienie pracownika o nałożonej karze porządkowej

Na podstawie art. 110 K.p. o zastosowanej karze porządkowej pracodawca zawiadamia pracownika na piśmie. Podaje w nim:

1) rodzaj naruszenia obowiązków pracowniczych;
2) datę dopuszczenia się przez pracownika tego naruszenia;
3) prawo zgłoszenia  sprzeciwu do pracodawcy;
4) termin jego wniesienia.

Zobacz:

Zawiadomienie pracownika o nałożeniu pieniężnej kary porządkowej - wzór

Termin wniesienia sprzeciwu

Pracownik może wnieść sprzeciw do pracodawcy od wymierzonej mu kary porządkowej w ciągu 7 dni od dnia zawiadomienia go o ukaraniu. Może to zrobić wtedy, gdy jej zastosowanie nastąpiło z naruszeniem przepisów prawa (art. 112 par. 1  zd. 1 K.p.). Termin 7 dni jest terminem zawitym. Jego przekroczenie powoduje utratę  możliwości wniesienia sprzeciwu. Sprzeciw złożony po tym terminie pracodawca odrzuci bez wcześniejszego jego rozpatrywania.

Zobaczmy przepisy

W art. 109 par. 1 i 2 K.p. ustawodawca podaje tryb stosowania kary porządkowej. Z przepisu tego wynika, że:
kara nie może być zastosowana po upływie 2 tygodni od powzięcia wiadomości o naruszeniu obowiązku pracowniczego i po upływie 3 miesięcy od dopuszczenia się tego naruszenia;
kara może być zastosowana tylko po uprzednim wysłuchaniu pracownika.

Sprawdż:

Rozdział VI Odpowiedzialność porządkowa pracowników

Sprzeciw pracownika od wymierzonej kary porządkowej

Pracownik wnosi sprzeciw do pracodawcy w formie pisemnej. Podaje w nim :
1) miejscowość i datę;
2) oznaczenie pracodawcy ( nazwa i adres pracodawcy);
3) oznaczenie pracownika (imię i nazwisko, wydział, nr ewidencyjny);
4) tytuł pisma: Sprzeciw od wymierzonej kary porządkowej;
5) rodzaj wymierzonej kary (np. kara pieniężna);
6) kiedy została wymierzona;
7) za naruszenie  jakich obowiązków pracowniczych kara została nałożona;
8) o co pracownik wnioskuje;
9) czym pracownik uzasadnia swój wniosek;
10) czytelny podpis pracownika.

O co pracownik wnioskuje składając swój sprzeciw

W  sprzeciwie od wymierzonej kary porządkowej pracownik  może wnioskować o: 
uznanie wymierzonej mu kary porządkowej za niebyłą;
o jej złagodzenie.

W przypadku, gdy pracownik wnioskuje uznanie wymienionej kary za niebyłą może podnieść zarzut naruszenia procedury polegającej na złożeniu wyjaśnień przez pracownika przed zastosowaniem kary (pracodawca nie wysłuchał pracownika a karę nałożył) lub udzieleniu kary zbyt późno.

Jeżeli zadaniem pracownika kara jest zbyt surowa (np. zbyt wysoka kara pieniężna) pracownik może  niniejszy fakt uzasadnić i podnieść jej zmniejszenie .

Zobacz także:

Sprzeciw pracownika od kary porządkowej - wzór

Rozpoznanie  sprzeciwu przez pracodawcę

Na podstawie art. 112 par. 1 zd. trzecie Kodeksu pracy pracodawca może uwzględnić sprzeciw pracownika od nałożonej kary porządkowej bez powiadamiania go o tym lub sprzeciw odrzucić. Jeżeli pracodawca odrzuca sprzeciw pracownika w całości lub w części, wtedy w ciągu 14 dni od dnia jego złożenia musi poinformować o tym pisemnie pracownika.

Zgodnie ze stanowiskiem Sądu Najwyższego (wyrok SN z dnia 19 lutego 1999 r., I PKN 586/98) pracodawca dla uniknięcia skutku z art. 112 par. 1 zdanie trzecie K.p. musi wykazać, że odrzucił sprzeciw pracownika ukaranego karą porządkową przed upływem czternastu dni od jego wniesienia. Wymaganie to spełnia sporządzenie i wysłanie w tym terminie pisma odrzucającego sprzeciw pracownika.

Sprawdż:

Rozpoznanie sprzeciwu pracownika od nałożonej pieniężnej kary porządkowej - wzór (1)
Rozpoznanie sprzeciwu pracownika od nałożonej kary porządkowej - wzór (2)

Ważne!

Nieodrzucenie sprzeciwu w ciągu 14 dni od dnia jego wniesienia jest równoznaczne z jego uwzględnieniem (art. 112 par. 1 zd. 3 K.p.).

Podstawa prawna:
- art. 108 par. 1 i 2 K.p.;
- art. 109 – 110 K.p.;
- art. 112 par. 1 K.p.

Stan prawny na 13 pażdziernika 2012 roku

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: sprzeciw bhp kara porządkowa
Ocena: 4,84
Wanda Książek
Ukończyłam studia licencjackie w 2009 roku na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach na wydziale socjologii. Interesuję się prawem pracy, prawem cywilnym i prawem konsumenckim.
PORADY: 142    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC alimentów + pakiet wzorów alimentacyjnych
AUTOR: Wanda Książek Mariusz Sząszor
3,00 zł
1