PORADY UŻYTKOWNIKA: szkolenia@md-szkolenia.pl
 
szkolenia@md-szkolenia.pl   |   26 września 2011
Nowa Instrukcja Kancelaryjna/Nowe Zasady archiwizacji dokumentacji w urzędach i instytucjach
?Instrukcja archiwalna?- Pierwszy raz w randze rozporządzenia! Zobacz więcej...
szkolenia@md-szkolenia.pl   |   30 lipca 2011
Kontrola placówek medycznych po 1 lipca 2011 r. - nowe zasady
Zmiany w regulacjach prawnych odnoszące się do procedur kontroli prowadzonych w placówkach opieki zdrowotnej....
szkolenia@md-szkolenia.pl   |   30 lipca 2011
Kontrola zarządcza ? jak ustawowy obowiązek oszczędnie przekształcić w efektywny system wspierający jednostkę sektora finansów publicznych
Nowa ustawa o finansach publicznych ? od stycznia 2010r. ? nałożyła na kierowników jednostek sektora finansów publicznych, obowiązek zapewnienia i sprawowania kontroli zarządczej w nadzorowanych oraz zarządzanych instytucjach....
szkolenia@md-szkolenia.pl   |   30 lipca 2011
UTRZYMANIE I OBOWIĄZKOWA KONTROLA OBIEKTÓW INFRASTRUKTURY OŚWIATY ? w świetle Prawa budowlanego i ustawy o systemie oświaty oraz przepisów techniczno - budowlanych
Teraz warto wiedzieć! Odpowiedzialność karna właścicieli lub zarządców, prawo budowlane i przepisy techniczno-budowlane, kontrola okresowa budynków i innych obiektów, ochrona cieplna zasobów?wyjaśnij z naszym ekspertem...
szkolenia@md-szkolenia.pl   |   28 lipca 2011
Prawne aspekty gospodarki łowieckiej - praktyka i orzecznictwo
Teraz warto wiedzieć! Tworzenie, wydzierżawianie i wyłączanie z wydzierżawiania obwodów łowieckich, gospodarowanie zwierzyną w świetle ustawy - Prawo łowieckie, przestępstwa i wykroczenia łowieckie, ekwiwalent za bezprawnie...
szkolenia@md-szkolenia.pl   |   28 lipca 2011
Prawne zagadnienia planowania i zagospodarowania przestrzennego
Teraz warto wiedzieć! Kształtowanie polityki przestrzennej gminy ? studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu, przesłanki wydania w tym zasada...
szkolenia@md-szkolenia.pl   |   27 lipca 2011
Jak czytać prawo ? - czyli wykładnia w prawie administracyjnym i samorządowym
Uczestnicy szkolenia uzyskają wiedzę jak prawidłowo stosować zasady wykładni przepisów prawa administracyjnego. Dowiedzą się, gdzie poszukiwać odpowiedzi na pytanie, w którym kierunku zinterpretować daną regulację. Nauczą...
szkolenia@md-szkolenia.pl   |   27 lipca 2011
Najnowsze zmiany w przepisach o transporcie drogowym i czasie pracy kierowców
Celem seminarium jest zapoznanie uczestników z najnowszymi zmianami dotyczącymi rozliczania podróży służbowej kierowcy i związane z tym delegacje, przedstawienie zmian dotyczących uzyskiwania certyfikatów kompetencji zawodowych,...


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres