www.prawnik-online.eu   »   Profil użytkownika: technik_bhp

Profil: technik_bhp

Dane

Technik
BHP
Więcbork
13
390

Avatar

Opublikowane przez technik_bhp
technik_bhp   |   12 maja 2011
Zasady likwidacji wpływu czynników szkodliwych i uciążliwych na pracownika.
Likwidacja lub ograniczenie oddziaływania czynników szkodliwych i uciążliwych na pracownika powinny być podstawowym obowiązkiem pracodawcy.
technik_bhp   |   10 maja 2011
Obowiązki pracodawcy w przypadku występowania czynników mutagennych.
Pracodawca zatrudniający pracowników w warunkach narażenia na działanie czynników mutagennych, jest obowiązany wykonywać ich pomiary, oraz stosować metody wczesnego wykrywania narażenia podczas awarii lub w przypadku...
technik_bhp   |   09 maja 2011
Obowiązki pracodawcy w przypadku występowania czynników rakotwórczych.
Pracodawca zatrudniający pracowników w warunkach narażenia na działanie czynników rakotwórczych, wykonuje ich pomiary, oraz stosuje metody wczesnego wykrywania narażenia podczas awarii lub w przypadku wystąpienia innych...
technik_bhp   |   08 maja 2011
Obowiązki pracodawcy w przypadku narażenia na pyły zawierające azbest.
Pracodawca jest obowiązany podejmować działania zmniejszające narażenie pracowników na działanie pyłu azbestu.
technik_bhp   |   03 maja 2011
Czym jest analiza stanu BHP
Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy służba ta ma obowiązek sporządzania i przedstawiania pracodawcy, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny...
technik_bhp   |   02 maja 2011
Wpływ czynników szkodliwych dla zdrowia na urządzanie pomieszczeń higieniczno ? sanitarnych .
Dla pracowników zatrudnionych przy pracach związanych ze stosowaniem lub wydzielaniem się substancji trujących lub zakaźnych, powinna być przeznaczona odrębna szatnia przepustowa.
technik_bhp   |   01 maja 2011
Wymagania dla maszyn i urządzeń do obróbki drewna.
Przed uruchomieniem obrabiarki należy sprawdzić, czy jej włączenie nie grozi wypadkiem, czy obrabiarka jest odpowiednio ustawiona i mocowana do fundamentu lub podstawy
technik_bhp   |   28 kwietnia 2011
Postępowanie pracodawcy w przypadku wystąpienia awarii.
Pracodawca w przypadku wystąpienia awarii działa przez wyznaczonych pracowników do kierowania akcją ratowniczą.
Zobacz wszystkie porady

Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC Rozwodu - poradnik rozwodowy
AUTOR: Wanda Książek; Mariusz Sząszor
3,00 zł
1