www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Pozostałe   »   Pozostałe   »   Umowa przechowania - wzór

redakcja 10 lipca 2012 Umowa przechowania - wzór

UMOWA PRZECHOWANIA

zawarta  dnia ..........r.   w ....................... pomiędzy ......................... dalej Przechowawcą,  a ............................. zwanym dalej Składającym.

§ 1

Przechowawca przechowa następujące przedmioty: ...............................................; Miejscem przechowywania będzie ..................................................... Przechowawcy nie wolno korzystać z przedmiotów oddanych do przechowania jak również oddawać do korzystania osobom trzecim.

§ 2

Przechowanie będzie trwało od dnia .................................. do dnia ............................................

§ 3

Składający zapłaci Przechowawcy za przechowanie wyżej wymienionych przedmiotów .................................................. zł za każdy .................................................... przechowywania.

§ 4

Przechowawca obowiązany jest do ubezpieczenia przedmiotów oddanych mu do przechowania.

§ 5

Przechowawca nie może oddać przedmiotu przechowania osobie trzeciej, chyba że ze względu na okoliczności nie będzie mógł sam dłużej rzeczy przechowywać. W takim wypadku obowiązany jest powiadomić Składającego o tym fakcie w ciągu ....................... dni.

§ 6

Składający może odebrać przedmiot przechowania w każdym czasie jednakże wówczas obowiązany jest do zapłaty za cały okres, na jaki została  zawarta umowa.

§ 7

Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 8

W sprawach nie unormowanych postanowieniami niniejszej umowy  mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 9

Umowa została sporządzona  w dwóch egzemplarzach, po  jednym dla każdej ze stron.

.............................................                         ..................................................

      Składający:                                       Przechowawca:

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: umowa przechowanie umowa przechowania
Ocena: 4,05
Redakcja portalu
Wszelkie błędy prosimy zgłaszać na adres kontakt@prawnik-online.eu. Zapraszamy do korzystania z serwisu !
PORADY: 1618    |    KOMENTARZE: 1    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC alimentów + pakiet wzorów alimentacyjnych
AUTOR: Wanda Książek Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres