www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo cywilne   »   Umowa o dzieło   »   Umowa o dzieło a zasiłek dla bezrobotnych

wanda50plus 03 września 2013 Umowa o dzieło a zasiłek dla bezrobotnych

Sprawdź również tematy powiązane : 

Umowa o dzieło a zasiłek dla bezrobotnych
Czy osoba bezrobotna może wykonywać umowę o dzieło?
Jaka jest różnica między umową zlecenia a umową o dzieło?
Umowa o dzieło a podatek dochodowy od osób fizycznych
Czy należy odprowadzić składki ZUS, jeżeli umowa o dzieło została zawarta z własnym pracownikiem?


Po zakończeniu pracy na umowę o dzieło może  Pani/ Pan zarejestrować się w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna.

Kto może otrzymać status osoby bezrobotnej ?

W rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2  Ustawy  z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - Dz.U. z 2008 r. nr 69, poz. 415 (dalej: ustawa) bezrobotnym jest między innymi osoba :

1) pełnoletnia;
2) niezatrudniona i nie wykonująca  innej pracy zarobkowej np. na podstawie jednej z umów prawa cywilnego np. umowy zlecenia, lub umowy o dzieło);
3) zdolna oraz gotowa do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub służbie albo innej pracy zarobkowej (jeżeli jest osobą niepełnosprawną to „(…) co najmniej w połowie tego wymiaru czasu pracy (…);
4) ucząca się lub studiująca w  formach niestacjonarnych;
5) która nie ukończyła 60 lat — kobieta lub 65 lat — mężczyzna;
6) która nie nabyła prawa do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej, renty socjalnej, renty rodzinnej w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę;
7) która nie pobiera zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku chorobowego, zasiłku macierzyńskiego lub zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego.

Kiedy bezrobotny może otrzymać zasiłek z Powiatowego Urzędu Pracy?

Bezrobotny może otrzymać zasiłek z urzędu pracy jeżeli :
1)  Powiatowy Urząd  Pracy nie ma dla niego propozycji odpowiedniej pracy, propozycji stażu, przygotowania zawodowego w miejscu pracy, prac interwencyjnych lub robót publicznych oraz
2) w okresie 18 miesięcy poprzedzających dzień zarejestrowania, łącznie przez okres co najmniej 365 dni:
a) był zatrudniony i osiągał wynagrodzenie w kwocie co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, od którego istnieje obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy;
b) świadczył usługi na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do których  stosuje się  przepisy Kodeksu cywilnego odnoszące się do kwestii zlecenia (art. 71 ust. 1  ustawy).

Co z tego wynika ?

W omawianym przypadku od przychodu  z umowy o dzieło nie są odprowadzane żadne składki  ZUS. Nie ma również opłacanych składek na Fundusz Pracy. W związku z czym  po zakończeniu umowy o dzieło jego wykonawcy nie przysługuje prawo do zasiłku dla bezrobotnych. Może on zarejestrować się w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotny bez prawa do zasiłku.

Podstawa prawna:

- art. 2 ust. 1 pkt 2, art. 71 ust. 1 Ustawy  z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2008 r. nr 69, poz. 415)

Stan prawny na 3 września 2013 roku

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: zasiłek umowa dzieło bezrobotny
Ocena: 4,84
Wanda Książek
Ukończyłam studia licencjackie w 2009 roku na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach na wydziale socjologii. Interesuję się prawem pracy, prawem cywilnym i prawem konsumenckim.
PORADY: 142    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC Rozwodu - poradnik rozwodowy
AUTOR: Wanda Książek; Mariusz Sząszor
3,00 zł
1