www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo cywilne   »   Pozostałe   »   Umowa przewozu - wzór

redakcja 13 lipca 2012 Umowa przewozu - wzór

UMOWA PRZEWOZU

Zawarta dnia ................................. w .................................... pomiędzy .......................................... reprezentowanym przez:.................................  zwanym dalej w treści umowy Wysyłającym

a .................................. reprezentowanym przez:................................ zwanym dalej w treści umowy Przewoźnikiem. 

 §1.

Przewoźnik zobowiązuje się do ..........................................

§2.

Wysyłający zobowiązuje się do zapłaty przewoźnikowi za usługi ...........................................zł Zapłata następuje według następujących zasad: ....................................................

 

§3.

Wysyłający obowiązany jest uiścić Przewoźnikowi określoną w §2  kwotę  w terminie ............................................. Po upływie powyższego terminu Przewoźnikowi przysługują odsetki ustawowe.

 

§4.

Wysyłający zobowiązany jest na żądanie Przewoźnika wystawić list przewozowy.

 

§5.

Przewoźnik przejmuje z momentem ............................................................................................

odpowiedzialność za szkody wynikłe podczas przewozu.

§6.

Umowa obowiązuje na czas .........................................................................................................

§7.

Wszelkie zmiany umowy winny być dokonywane w formie pisemnej.

§8.

W kwestiach nie unormowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. 1995 r. Nr 119 poz. 575).

§9.

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednych dla każdej ze stron.
 

..............................................                                                   ......................................................

          Wysyłający:                                                                                     Przewoźnik:

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: umowa wzór przewóz umowa przewozu
Ocena: 4,05
Redakcja portalu
Wszelkie błędy prosimy zgłaszać na adres kontakt@prawnik-online.eu. Zapraszamy do korzystania z serwisu !
PORADY: 1599    |    KOMENTARZE: 1    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC Rozwodu - poradnik rozwodowy
AUTOR: Wanda Książek; Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres