www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Pozostałe   »   Prawa autorskie   »   Umowa sprzedaży autorskich praw majątkowych do programu komputerowego

redakcja 09 lipca 2012 Umowa sprzedaży autorskich praw majątkowych do programu komputerowego

UMOWA SPRZEDAŻY AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH DO PROGRAMU KOMPUTEROWEGO

zawarta dnia .......................... w ......................, pomiędzy:
.......................................................................................
zwanym w dalszej części umowy Kupującym, 
a ......................... zwanym w dalszej części umowy Sprzedającym.

§ 1.

Przedmiotem umowy jest sprzedaż praw autorskich do programu komputerowego
.........................................................

§ 2.

Sprzedający przenosi na rzecz kupującego prawa autorskie do programu komputerowego wymienionego w §1.

§ 3.

Sprzedający oświadcza, że jest jedynym autorem programu komputerowego wymienionego w §1oraz, że program jest wolny od wad i obciążeń prawnych.

§ 4.

Kupujący zobowiązuje się do zapłacenia Sprzedającemu ..................... złotych.

§ 5.

Datę przejęcia programu przez Kupującego ustalono na dzień ...................

§ 6.

Kupujący ................................przenieść prawa autorskie do wymienionego w § 1. programu komputerowego na osoby trzecie.

§ 7.

Sprzedający przenosi prawa autorskie do programu wymienionego w § 1. na rzecz Kupującego z chwilą podpisania niniejszej umowy.

§ 8.

Kupujący i Sprzedający zobowiązują się do zachowania pełnej tajemnicy na temat zawartej umowy.

§ 9.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają pisemnej zgody obydwu stron.

§ 10.

W sprawach nieunormowanych mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnegi i Prawa Autorskiego.

§ 11.

Wszelkie spory wynikłe na gruncie stosowania niniejszej umowy zostaną poddane rozpatrzeniu przez ........................................

§ 12.

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stron.

  ..........................                        ..........................
       Kupujący :                                  Sprzedający :

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: prawa autorskie program komputerowy
Ocena: 4,05
Redakcja portalu
Wszelkie błędy prosimy zgłaszać na adres kontakt@prawnik-online.eu. Zapraszamy do korzystania z serwisu !
PORADY: 1618    |    KOMENTARZE: 1    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC alimentów + pakiet wzorów alimentacyjnych
AUTOR: Wanda Książek Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres