www.prawnik-online.eu   »   Tag: wierzyciel
TAG: wierzyciel
WYNIKÓW: 49
redakcja   |   26 kwietnia 2013
Cesja wierzytelności - wzór umowy z omówieniem
Umowa cesji wierzytelności jest umową zawieraną przez dotychczasowego wierzyciela (cedenta) z osobą trzecią (cesjonariuszem), na mocy której cesjonariusz nabywa od cedenta przysługującą mu wierzytelność.
redaktor   |   10 kwietnia 2013
Czy ukrywanie majątku przez dłużnika jest przestępstwem ?
W sytuacji, gdy dłużnik przeniósł majątek na członków swojej rodziny z pokrzywdzeniem wierzyciela, tenże może wystąpić do sądu z powództwem pauliańskim. Zezwala na to art. 527 par. 1 Kodeksu cywilnego. Czy takie działanie...
redaktor   |   26 marca 2013
Sprzedaż wierzytelności - czy jest możliwa?
Czy wierzyciel może sprzedać wierzytelność firmie windykacyjnej w drodze cesji? Odpowiedż na to pytanie przynosi niniejszy artykuł.
redaktor   |   23 marca 2013
Egzekucja ze skargi pauliańskiej ? czy jest możliwa?
Wierzyciel może rozpocząć egzekucję z wyroku, który uwzględnia skargę pauliańską. Egzekucja prowadzona będzie przeciwko dłużnikowi a nie osobie trzeciej.
redaktor   |   21 marca 2013
Wniosek o wydanie i doręczenie odpisu wyroku ze stwierdzeniem prawomocności - wzór
W przypadku, gdy sąd uznał czynność prawną dłużnika za bezskuteczną (skarga paulińska), wtedy egzekucja może być prowadzona z majątku osoby trzeciej.
redaktor   |   20 marca 2013
Czy wierzyciel może uznać czynność prawną dokonaną przez dłużnika za bezskuteczną?
Kolega pożyczył ode mnie znaczną sumę pieniędzy. Zawarliśmy umowę u notariusza. Teraz nie ma mi z czego oddać. W sądzie uzyskałem nakaz zapłaty.
redaktor   |   12 marca 2013
Skarga pauliańska - wzór z objaśnieniem
Skarga pauliańska ma na celu prawną ochronę wierzyciela w przypadku działania dłużnika ze świadomym jego pokrzywdzeniem. W swoim działaniu powód (wierzyciel) opiera się na art. 527 par. 1 i 3 K.c. w powiązaniu z art. 531...
redaktor   |   06 marca 2013
Dłużnik wyzbywa się swojego majątku - co teraz ?
Dłużnik wyzbywa się swojego majątku po to, żeby uniemożliwić komornikowi prowadzenie egzekucji. Sprzedaje wartościowe jego składniki członkom swojej rodziny lub zawiera z nimi notarialne umowy darowizny. Dłużnik staje...

Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC alimentów + pakiet wzorów alimentacyjnych
AUTOR: Wanda Książek Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres