www.prawnik-online.eu   »   Tag: wniosek
TAG: wniosek
WYNIKÓW: 67
redaktor   |   07 listopada 2013
Wniosek o  wydanie odpisu prawomocnego  wyroku wraz z nadaniem mu klauzuli wykonalności - wzór
Prawomocny wyrok sądowy nie uprawnia wierzyciela do rozpoczęcia egzekucji komorniczej. Jest on bowiem tytułem egzekucyjnym, ale nie wykonawczym.
redaktor   |   02 listopada 2013
Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności wyrokowi w zakresie zasądzającym koszty postępowania - wzór
Na podstawie art. 783 par. 1 zd. 1 Kodeksu postępowania cywilnego prawomocnemu wyrokowi sądowemu może zostać nadana przez sąd klauzula wykonalności w całości lub w podanym przez wnioskodawcę (wierzyciel) zakresie.
redakcja   |   09 sierpnia 2013
Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych - wzór
Wnioskodawca wnosi o zwolnienie go od ponoszenia kosztów sądowych w sprawie o zapłatę. Motywuje to swoją trudną sytuacją życiową...
redaktor   |   01 sierpnia 2013
Wniosek o ustanowienie pełnomocnika z urzędu - wzór z omówieniem
Jestem stroną w sprawie cywilnej. Nie jestem w stanie opłacić adwokata z wyboru, ponieważ utrzymuję się z zasiłku dla bezrobotnych. Czy mogę starać się o pełnomocnika z urzędu?
redakcja   |   08 lipca 2012
Wniosek o ustalenie kontaktów z dzieckiem - rodzice w separacji, matka uniemożliwia kontakty
W poniżej podanym wniosku ojciec dziecka wnosi o uregulowanie kontaktów z małoletnią córką, ponieważ matka dziecka uniemożliwia mu kontakty z dzieckiem. Próby polubownego uregulowania kwestii kontaktów okazały się...
redakcja   |   08 lipca 2012
Wniosek o wydanie dziecka - wzór
Jeżeli Twój współmałżonek bezprawnie zabrał dziecko do siebie możesz złożyć wniosek o wydanie dziecka. Wniosek składa się do sądu rodzinnego. Poniżej znadą Państwo wzór, gdzie ojciec dziecka składa do sądu wniosek o...
prawnik   |   29 maja 2012
Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy - wzór
Zgodnie z art. 127 § 3 k.p.a., od decyzji wydanej w pierwszej instancji przez ministra lub samorządowe kolegium odwoławcze nie służy odwołanie, jednakże strona niezadowolona z decyzji może zwrócić się do tego organu z...
prawnik   |   12 maja 2012
Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych
Poniżej znajduje się wzór wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych wraz z uzasadnieniem - do pobrania. W uzasadnieniu wnioskodawca wskazuje, że nie jest w stanie ponieść kosztów procesu bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla...

Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC alimentów + pakiet wzorów alimentacyjnych
AUTOR: Wanda Książek Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres