www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo spadkowe   »   Postępowanie spadkowe   »   Wniosek o sądowe otwarcie i ogłoszenie testamentu oraz o stwierdzenie nabycia spadku - omówienie

redaktor 18 grudnia 2012 Wniosek o sądowe otwarcie i ogłoszenie testamentu oraz o stwierdzenie nabycia spadku - omówienie

Testament może zostać otworzony w sądzie na wniosek jednego ze spadkobierców. Może to nastąpić w dowolnym czasie od śmierci spadkodawcy. Nie ma żadnych terminów ustawowych.

Wniosek połączony

Do sądu rejonowego wydział cywilny w okręgu którego ostatnio mieszkał spadkodawca ( art. 628 K.p.c.) jeden ze spadkobierców testamentowych może złożyć połączony wniosek o otwarcie i ogłoszenie testamentu oraz o stwierdzenie nabycia spadku. Powyższe wynika z art. 670 zd. 2 K.p.c.: Rozdział 8 Stwierdzenie nabycia spadku 

Co zawiera

Wniosek powinien zawierać:
1) miejscowość i datę,
2) nazwę i adres sądu np. Sąd Rejonowy Wydział Cywilny w ............,
3) imię, nazwisko i adres wnioskodawcy,
4) imiona, nazwiska, adresy uczestników postępowania,
5) tytuł wniosku: Wniosek o otwarcie i ogłoszenie testamentu oraz o stwierdzenie nabycia spadku,
6) żądania wnioskodawcy: 1. Wnioskodawca wnosi o otwarcie i ogłoszenie testamentu .........(imię, nazwisko ), zm. w dniu .........r. , ostatnio zam. w .............. 2. Stwierdzenie, że spadek po ..............(imię, nazwisko osoby zmarłej) w dniu ......... i ostatnio zam. w ...........dziedziczą na podstawie testamentu ...................(imiona i nazwiska spadkobierców),
7) uzasadnienie : W uzasadnieniu należy podać: a) kiedy zmarł spadkodawca,
b) kto należy do kręgu spadkobierców ustawowych,
c) co wchodzi w skład spadku,
8) dowody: odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy, testament spadkodawcy, odpisy skróconych aktów urodzenia spadkobierców, odpisy wniosku i załączników dla wszystkich spadkobierców,
9) podpis wnioskodawcy.

Ważne!

Jeżeli dziedziczy żona spadkodawcy, wtedy potrzebny będzie skrócony  odpis jej aktu malżeństwa. Jeżeli do dziedziczenia zostają powołane zamężne córki spadkodawcy wówczas są wymagane odpisy skrócone ich aktów małżeństwa.

Zobaczmy fragment wniosku

..................., 2012 - ......... - .............

Sąd Rejonowy Wydział Cywilny

ul..............................................

00 - 000 ..................................

Wnioskodawca: .........................(imię, nazwisko, adres)

Uczestnicy postępowania: ...............................(imiona, nazwiska , adresy)

Wnioskodawca wnosi o :

1. Otwarcie i ogłoszenie testamentu .........................,zmarłej/zmarłego w dniu .....................r. w .................,ostanio zamieszkałej/zamieszkałego w ................,

2. Stwierdzenie, że spadek po ............................,zmarłej/zmarłym w dniu ........... r. w ..............i ostatnio zamieszkałej/zamieszkałego w ..................dziedziczą  na podstawie testamentu...................(imię, nazwisko spadkobiercy) w ........części i ............... (imię, nazwisko spadkobiercy) w ......części. 

Uzasadnienie 

Spadkodawca .........................(imię i nzawisko) ostatnio zamieszkały w ..................(adres) zmarł w dniu .......... r. w ...................

Dowód:  - skrócony odpis aktu zgonu spadkodawcy

Spadkodawca pozostawił testament, sporządzony własnoręcznie w dniu   ..........r.. Do spadku po sobie powołał ....................(imię, nazwisko spadkobiercy) w .... części  i ...................(imię, nazwisko spadkobiercy ) w ...... .części.

Dowód: - testament własnoręczny ......................(imię, nazwisko zmarłej/zmarłego)

...................................................................................................................

Zobacz:

Wniosek o otwarcie i ogłoszenie testamentu oraz o stwierdzenie nabycia spadku - wzór

Opłata od wniosku

Od wniosku o otwarcie i ogłoszenie testamentu sąd pobiera opłatę podstawową w wysokości 30 zł . Wynika to z art. 14 ust. 1 i 3 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych ( tekst jedn. Dz.U. z 2010 r., nr 90, poz. 594).

Z art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy jw. od wniosku o stwierdzenie nabycia spadku pobierana jest opłata stała w kwocie 50 zł.

Podstawa prawna:

- art. 649 par. 1, art. 670 zd. 2 Kodeksu postepowania cywilnego 

Stan prawny na 18 grudnia 2012 roku

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: testament poradnik spadkowy postępowanie spadkowe
Ocena: 2126,42
Redaktor portalu
PORADY: 1749    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC alimentów + pakiet wzorów alimentacyjnych
AUTOR: Wanda Książek Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres