www.prawnik-online.eu   »   Tag: wypowiedzenie
TAG: wypowiedzenie
WYNIKÓW: 60
wanda50plus   |   11 czerwca 2013
Czy umowa zlecenia powinna zawierać okres wypowiedzenia?
Pracuję od pół roku na umowę zlecenia jako robotnik leśny. Znalazłem nowe zatrudnienie i chciałbym wypowiedzieć dotychczasową umowę. W umowie nic nie jest napisane o okresie wypowiedzenia. Kiedy zatem mogę złożyć...
redaktor   |   17 listopada 2012
Wypowiedzenie, nagana  a obecność innych pracowników
Czy pracodawca ma prawo w obecności innych pracowników wręczyć zatrudnionej osobie karę nagany lub wypowiedzenie umowy o pracę? Poznajmy stanowisko Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO).
redaktor   |   10 listopada 2012
Rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika bez wypowiedzenia - wzór (2)
W przypadku, gdy pracodawca zaniża pracownikowi wynagrodzenie za pracę lub nie wypłaca go wcale, pracownik może rozwiązać umowę w trybie art. 55 par. 1[1] Kodeksu pracy tj. bez zachowania okresu wypowiedzenia. Pracownik ocenia...
redaktor   |   10 listopada 2012
Rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika bez wypowiedzenia - wzór (1)
Na podstawie art. 55 par. 1 [1]1 Kodeksu pracy pracownik rozwiązać umowę o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia. Przepis ten zezwala na natychmiastowe rozwiązanie stosunku pracy w sytuacji, gdy pracodawca ciężko naruszył...
redaktor   |   07 listopada 2012
Zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia - wzór
Zwolnienie pracownika w okresie wypowiedzenia z obowiązku świadczenia pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia nie jest uregulowane w przepisach Kodeksu pracy. Pracodawcy mogą stosować je wyjątkowo wobec zwalnianej kadry...
redaktor   |   06 listopada 2012
Oferta pracownika w sprawie ustalenia wcześniejszego terminu wypowiedzenia umowy o pracę - wzór
Ustalenie w trybie art. 36 par. 6 Kodeksu pracy wcześniejszego terminu wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony dokonanego przez pracodawcę lub pracownika wymaga zawarcia porozumienia (czynność prawna dwustronna)....
redaktor   |   04 listopada 2012
Porozumienie o skróceniu okresu wypowiedzenia bezterminowej umowy o pracę - wzór z objaśnieniem
Zgodnie z art. 36 par. 6 Kodeksu pracy po dokonaniu wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony pracodawca i pracownik mogą ustalić wcześniejszy termin rozwiązania umowy. Jest to niezależne od tego, która strona...
redaktor   |   04 listopada 2012
Wypowiedzenie umowy o pracę z zastosowaniem skróconego okresu wypowiedzenia - wzór pomocniczy
Na podstawie art. 36[1] par.1 Kodeksu pracy pracodawca może bez zgody pracownika skrócić okres wypowiedzenia bezterminowej umowy o pracę z okresu trzymiesięcznego maksymalnie do jednomiesięcznego. Poniżej znajdą Państwo wzór...

Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC alimentów + pakiet wzorów alimentacyjnych
AUTOR: Wanda Książek Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres