www.prawnik-online.eu   »   Tag: wypowiedzenie
TAG: wypowiedzenie
WYNIKÓW: 60
redakcja   |   03 września 2011
Rozwiązanie umowy na czas wykonania określonej pracy
Umowę na czas wykonania określonej pracy zawiera się w sytuacji, gdy dokładne określenie czasu jej trwania nie jest możliwe, ponieważ z góry nie można ustalić jak długo będzie trwało wykonanie danej pracy. Rozwiązuje się...
redakcja   |   03 września 2011
Rozwiązanie umowy na zastępstwo - wzór z omówieniem
Umowę na zastępstwo stosuje się w sytuacji, gdy zachodzi konieczność zastąpienia innego pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy. Umowa na czas określony zawarta na zastępstwo rozwiązuje się z upływem...
redakcja   |   03 września 2011
Rozwiązanie umowy na czas określony - wzór z omówieniem
Umowa o pracę na czas określony może zostać rozwiązana na mocy porozumienia stron, za wypowiedzeniem lub w trybie natychmiastowym. Rozwiązuje się również bez inicjatywy stron, z upływem czasu, na jaki była zawarta....
redakcja   |   03 września 2011
Rozwiązanie umowy na okres próbny - wzór z omówieniem
Umowa o pracę zawarta na okres próbny należy do terminowych umów o pracę, przy czym nie należy jej mylić z umową o pracę na czas określony. Czas jej trwania nie może przekraczać 3 miesięcy. Można ją rozwiązać w dowolnym...
redakcja   |   02 stycznia 2011
Kiedy pracownikowi przysługuje prawo do odprawy ?
Odprawa pieniężna, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844 ze zm.)...
wanda50plus   |   30 grudnia 2010
Czy częste zwolnienia lekarskie mogą być przyczyną rozstania się pracodawcy z pracownikiem?
W czasie, gdy pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim pracodawca nie może go zwolnić, ponieważ zabrania mu tego artykuł 41 Kodeksu pracy. Po jego powrocie pracodawca może wypowiedzieć pracownikowi istniejący stosunek pracy....
redakcja   |   23 grudnia 2010
Wypowiedzenie umowy bez podania przyczyny.
Czy skuteczne jest wypowiedzenie przez pracodawcę umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony dokonane bez wskazania przyczyny wypowiedzenia ?
wanda50plus   |   28 listopada 2010
Czy pracownik może zostać zwolniony w czasie gdy przebywa na zwolnieniu lekarskim?
W artykule 41 Kodeksu pracy (dalej: K.p.) ustawodawca podaje, że pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w czasie urlopu pracownika, a także w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli nie...

Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC alimentów + pakiet wzorów alimentacyjnych
AUTOR: Wanda Książek Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres